Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  Institutes and organizations  >>  "Ethics" department

"Ethics" department
Phone (+994 12) 5372289
Fax  
E-mail  
Chief 

Ilham Ramiz oglu Mammadzadeh

Doctor in Philosophical Sciences, prof.

Total number of employees 15
Basic activity directions   Philosophical analysism of postneoclassic social scientific paradigms
Main scientific achievements  N.A.Salmanova "Azərbaycanda ailə nikah münasibətlərinin inkişafı",

Z.M.Shabanov and H.Abdalli "Qadın: ailədə, siyasətdə, təhsildə, dində, ədəbiyyatda",

Collection – "Müasir fəlsəfənin aktual problemləri",

Collection – "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf", "Müstəqil Azərbaycan 20 il: dövlət, ailə, qadın və uşaq siyasəti" etc. Gender kitabxanası: 20 toplu, 7 kitab:

- “Geosiyasətin fəlsəfəsi və müasir dünya nizamı: postneoklassik dövrün epistemologiyası”, Bakı, “Avropa” nəşriyyatı, 2016, 480 s.

- Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər). Bakı, “Təknur” nəşriyyatı, 2012, 386 s.