Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Etika şöbəsi

Etika şöbəsi
Tel. (+994 12) 5372289
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri f.ü.e.d. İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə
İşçilərin ümumi sayı 15
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Etikanın müasir istiqamətləri və Azərbaycanın etik-əxlaqi təcrübəsinin təhlili.
Əsas elmi nəticələri Ölkədə çap olunan monoqrafiya, toplu:

1. Ömərova V.A., aparıcı e.i., f.ü.f.d. – “Etnomədəniyyət və milli-mənəvi dəyərlər” // Türkan, Bakı, 2015, 114 s.

2. İlyasov R. e.i., f.ü.f.d. – “Seyyid Nizaminin düşüncə sistemi”// Mütərcim, Bakı, 2016, 90 s.

3. Məmmədzadə İ. f.e.d., prof., Z.Göyüşova f.ü.f.d. – “Модерн, просветительские идеи Гасанбека Зардаби и философия просвещения», Изд-во «Текнур», Баку, 2015, 8 п.л.

4. Quliyeva X., aparıcı e.i., f.e.d.

1. “Azərbaycan maarifçiliyində fəlsəfi etik məsələlər (XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəlləri)” – “Elm və təhsil”, Bakı, 2014, 17.5 ç.v. (280 s.)

2. “İki yeni dövr – iki yeni mədəniyyət nəzəriyyəsi (Maariçilik və mədəniyyətlərarası dialoq fəlsəfəsi)”. Bakı-Zərdabi, 2014, 13 ç.v. 9210 s.)

5. Əsədova A., b.e.i., f.ü.f.d.- “Ədəbiyyatlaşan dünya” – “Elm” RNPM. Bakı, 2014, 23 ç.v. (380 s.)

Xaricdə çap olunan monoqrafiya, toplu:

Əsədova A.İ., b.e.i., f.ü.f.d. – “Edebiyyatlaşan Dünya”// “Kabalcı Yayıncılık”, İstanbul, 2015, 271 ç.v.