İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Tel.

(+994 50) 5288703

Faks  
Elektron poçtu aynura.jafarova@imm.az , aynure.jafarova@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Aynurə Məmmədrza qızı Cəfərova

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi və ictimai fəaliyyətini Azərbaycan və dünya elmi ictimaiyyətinə çatdırmaq və Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) ilə əməkdaşlıq etmək daxildir.

İnstitutun veb səhifəsinin operativ idarə olunmasını, yenilənməsini, məlumatların toplanmasını, emalını və üç dildə (azərbaycan dili, ingilis dili və rus dilində) dolğun və düzgün xəbərlərlə təmin etmək;

İnstitutun strukturunda elmi və köməkçi şöbələrin fəaliyyətini istitutun rəsmi saytında işıqlandırılmasını təmin etmək;

Mütəmadi olaraq İnstitutda keçirilən tədbirləri, alimlərin ezamiyyətinin və elmi işlərin , nəşr fəaliyyətinin (məqalə, monaqrafiya, kitab ) saytda və yerli KİV-də işıqlandırılmasını təmin etmək;

İstitut alimlərinin rəsmi elektron ünvanların açılması, onların idarə olunması və veb səhifənin arxivləşməsi;

İnstitutun strukturunda olan bütün şöbələrin elmi və elmi təşkilati fəaliyyəti haqqında  yarımillik və illik hesabatlarının istitutun rəsmi saytında yerləşdirilməsi;

İnstitutun tarixi və alimləri haqqında məlumatların institutun veb səhifəsində işıqlandırılması;