İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmlər doktorları