Şəki REM-in elmlər doktorları

İbrahimov Firədun Nadir oğlu