Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şəki REM-in elmlər doktorları

İbrahimov Firədun Nadir oğlu

 

Anadan olduğu yer Şəki rayonu, Qudula kəndi   
Təvəllüdü 05.02.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Pedaqoji elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5801.01

Riyaziyyatın tədrisi metodikası

Riyaziyyatın tədrisiprosesində  şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması problemi  

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5804.01

Ümumi pedaqogika,pedaqogikanın və təhsilin tarixi

Təlim prosesində alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərinin əsasları 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

144

 

15

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1.Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin əsaslarına dair omerklər.Bakı, “Mütərcim”, 1998.

2. Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları. Bakı, “Mütərcim”, 1999.

3.Təlimin mükəmməl sistemi. Bakı, “Mütərcim”, 1998.

4.Analitik və evristik məntiqlə həll olunan tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2006 5.Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsənilməsinin alqoritmik əsasları. Bakı, “Mütərcim”, 1999.

6.Təlim prosesinin idarə edilməsinin bəzi məsələlərinə dair mühazirə konpektləri. Bakı, “Mütərcim”, 2005.

7.Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyət növlərinin yeri” Bakı, “Mütərcim”, 2003.

8.Mürəkkəb məkan təsəvvürlərinin inkişafına istiqamətlənən tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2006.

9.Riyaziyyatın təlimi haqqında pedaqoji düşüncələr Bakı, “Mütərcim”, 1999. 10.Təlimdə sistemdaxili münasibətlər. Bakı, “Mütərcim”, 1999.

11 .Riyaziyyat təlimində tapşırıqların əsas arqumentə görə tətbiqi” Bakı, “Mütərcim”, 2000.

12.Şəki dövlətçiliyin qalasıdır Bakı, “Mütərcim”, 2002.

13.Təlim prosesinin mahiyyəti. Bakı, “Mütərcim”, 2000.

14.Təlim prosesi: imkan, hərəkət, yeni keyfiyyət Bakı, “Mütərcim”.2002. 15.Təlimin dərk edilməsinə”sistem-struktur” baxımdan yanaşma” Bakı, “Mütərcim”, 1999.

16. İbtidai məktəbdə riyaziyyat tədrisinin bəzi məsələləri” Bakı, “Mütərcim”, 2006.

17.Planimetriya üzrə tapşırıqlar Bakı, “Mütərcim”, 2008.

18.. Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı, “Mütərcim”, 2003.

19.Planimetriyadan 888 sual. Bakı, “Mütərcim”, 2007.

20.Məkanı mənimsəmək təcrübəsini öyrənək Bakı, “Mütərcim”, 2005

21.Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar” Bakı, “Mütərcim”, 2007.

22.V-VI siniflərin riyaziyyat kursuna aid tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2003. 23.Cəbr kursuna aid testlər”. Bakı, “Mütərcim”, 2004.

24. Pedaqogikaya giriş. Bakı, “Mütərcim”, 2008.

25. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr. Bakı, “Mütərcim”, 2010

26. Didaktika. Bakı, “Mütərcim”, 2011.

27.Şəki müsstəqiilik illərində. Bakı, “Mütərcim”, 2002.

28. Pedaqogika (dərslik).2 cilddə.Bakı,” Mütərcim”, 2013.

29. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2014.

30. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti), II nəşr. Bakı, “Mütərcim”, 2015

31. Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mülahizələr (dərs vəsaiti), Bakı, “Mütərcim”, 2015.

32. . Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın kurikulum modelinə əsaslanan tədrisi metodikası (dərs vəsaiti), Bakı, “Mütərcim”, 2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Rusiya Sosial və Pedaqoji Akademiyanın həqiqi üzvi 
Pedaqoji fəaliyyəti ADPU Şəki filialının kafedra müdiri 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikası Əməkdar müəllimi

Qabaqcıl maarif xadimi 
Əsas iş yeri və ünvanı ADPU Şəki filialı,  Şəki şəhəri,  Rəsulzadə küçəsi 305 
Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.  
Mobil tel. ( +994 50) 5113902 
Ev tel. (+994 24) 2440507 
Faks  
Elektron poçtu firedun. ibrahimov@mail.ru