Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Qasımov Rafiq Yunisəli oğlu
Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Yerevan şəhəri    
Təvəllüdü 26.06.1931  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor  
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı Nərəkimilərin bəzi növlərində şərti və şərtsiz reflekslər
Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
102

İnsan və heyvan fiziologiyası

Erkən ontogenezdə nərə balıqları davranışının müqayisəli öyrənilməsi
Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


30.06.1983

Fiziologiya
Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

322

 

175 (67 məq, 108 tezis)

 

28

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 186 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


32

Əsas elmi nailiyyətləri Təbii və zavod şəraitində böyümüş nərəkimilərin müxtəlif növlərinin ontogenezin ayrı-ayrı mərhələlərində davranışının müqayisəli öyrənilməsi, onların zavod şəraitində çoxaldılması və böyüdülməsi üçün optimal mühit şəraitinin müəyyən edilməsi və neft, neft məhsullarının balıqların fizioloji funksiyalarına təsiri müəyyən edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Наследование некоторых свойств высшей нервной деятельности при межвидовой гибридизации.// Изв. АН ССР, ССР. Биол. Наук, 1962, №1, стр. 56-59.

2. Сравнительная характеристика поведения дикой и заводской молоди осетровых в раннем онтогенезе. Монография, Изд-во «Эльм», Баку 1980, 180 стр.

3. Эколого-физиологические особенности развития ценных промысловых рыб Азербайджана. Монография., Изд-во «Эльм», Баку, 1987, 132 с.

4. Влияние нефти и нефтепродуктов на осетровых и других видов рыб. «Осетровые СССР и их воспроизводство». Труди УННОРХ, Москва, 1971, Т.3, с. 191-195

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Beyinin öyrənilməsi üzrə beynəlxalq təşkilat (İBRO)

2. Xəzər dənizinin problemləri üzrə Elmi Şuranın üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti AMEA-nın Fiziologiya İnstitutunda doktorluq dissertasiyalarının müdafiə şurasının sədri
Təltif və mükafatları Ekologiya sahəsində xidmətlərinə görə H.Ə.Əliyev adına mükafat və medal (1996)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fiziologiya İnstitutu, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Şərifzadə 2 
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4323900 
Mobil tel . (+994 50) 3305011 
Ev tel. (+994 12) 4400086 
Faks (+994 12) 4326768
Elektron poçtu rafigasimov@gmail.com