Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Quliyev Əyyub Salah oğlu
Anadan olduğu yer Naxçıvan Respublikası, Şahbuz rayonu   
Təvəllüdü 01.06.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
 

01.03.02

Astrofizika

Böyük planetlərin komet ailələrinin xüsusiyyətləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.03.03

Heliofizika və Günəş sisteminin cisimlərinin fizikası

Periodik, aralıq və uzunperiodlu kometlərin kosmoqonil xarakterisikaları
Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı

2001, iyun

Astrofizika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

168

 

86

 

78

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


7

Əsas elmi nailiyyətləri
 • Komet sistemində effetlərin aşkar olunması
 • Kometlərin parçalanması üzrə yeni nəzəriyyə
 • Hiperbolik komet və meteorların əmələ gəlməsi konsepsiyası
 • Naməlum planetlər konsepsiyası
Elmi əsərlərinin adları
 1. Guliyev A.S., Nabiyev Sh.A. (2015). The features of sporadic hyperbolic meteors observed by television techniquesin the period of 2007-2009. Planetary and Space Science, voll.118,1 December. 107-111.
 2. Guliyev A.S. (2010). Origin of short-perihelion comets. Baku, Publ. Comp. Elm, 151P.
 3. Всехсвятский С. К., Гулиев А. С., 1981. Система комет Урана – пример эруптивной эволюции спутников планет // Астрон. журн. –59., 3. с. 630–635.
 4. Гулиев А. С., 1992б. Анализ значений постоянной Тиссерана для периодических комет // Кинематика и физика небесных тел. –8.,2. – с. 40–47.
 5. Гулиев А.С. Результаты исследования узловых расстояний долгопериодических комет // Кинематика и физика небесн.тел.1999. Т15,№1. С.85-92
 6. Guliyev A.S. On hyperbolic comets. Proceedings of the International Astronomical Union, Volume 5, Symposium S263, August 2009, pp. 81–84
 7. К.И.Чурюмов, Гулиев А. С., В.Г.Кручиненко, Т.К.Чурюмова. Кометно-астероидная опастность, реальность и вымыслы Киев-Баку, Элм.2012, 179с.
 8. Гулиев А. С.Транснептуновый объект 2003 UB 313 как источник комет. Астрон. вестник. 2007. Т41,№ 1. с. 51–60.
 9. Гулиев А. С., Дадашов А. С. О трансплутоновых кометных семействах // Астрон. вестник. 1989. Т23,№ 1. С. 88–95.
 10. Quluyev Ə.S. Azərbaycan astronomiyası 20-ci əsrdə. Bakı, Elm, 2001,
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Beynəlxalq Astronomiya İttifaqının üzvü

Avroasiya Astronomiya Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti

Qafqaz Universitetində professor

Bakı Dövlət Universitetində pedoqoji fəaliyyət
Digər fəaliyyəti Ensiklopediyanın redaksiya heyətinin üzvü
Təltif və mükafatları Asteroid ayyubguliev, 18749 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Şamaxı Astrofizika RəsədxanasıAZ5626, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev qəsəbəsi
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5398248
Mobil tel . (+994 50) 3325958
Ev tel. (+994 12) 4414552
Faks (+994 12) 5398248
Elektron poçtu quliyevayyub@gmail.com