Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Məmmədəliyeva Sevda Yusif qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.     
Təvəllüdü 14.11.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı
 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

Sosial fəlsəfə 
Müxbir üzv seçilməsi

-   tarix

-  ixtisasın adı

2001

fəlsəfə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 120-dən artıq 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 20-dən artıq 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri S.Y.Məmmədəliyeva müasir elmdə inteqrativ proseslərin fəlsəfi baxımdan dərk edilməsi sahəsində əhəmiyyətli iş görərək tarixi-fəlsəfi və elmi tədqiqatlar əsasında elmi biliyin müxtəlif sahələri arasında getdikcə artan əlaqəni aşkara çıxarmışdır. Ekoloji elmin statusunu açmaqla S.Y.Məmmədəliyeva müasir elmi aksiologiya tərəfə çəkən biliyin inkişafında müasir ekologiyanın ictimai tənzimləyici amil olduğunu göstərir. Elmi tədqiqatların istiqamətlərindən biri ekoloji mədəniyyət və etika problemidir. Son illər S.Y.Məmmədəliyeva mədəniyyət siyasəti üzrə milli və beynəlxalq elmi proqramlar üzərində iş aparır. Onun iştirakı ilə mədəni tədqiqatlar üzrə Bonn Müqayisəli Tədqiqat İnstitutu və  Avropa Şurası ilə birgə "Azərbaycanda mədəniyyət siyasəti: əsas fakt və təmayüllərin xülasəsi" elmi layihəsi hazırlanmışdır ki, bu layihə internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. S.Y.Məmmədəliyeva Avropa Şurasının "Steyc" və "Müqayisənin mədəniyyət vasitəsində aradan qaldırılması" regional elmi layihələrinin koordinatorudur. YUNESKO-nun "Mədəni çeşidlilik" və "Dünyanın yaddaşı" elmi proqramları üzərində iş aparır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Kimya və ekologiyanın fəlsəfi-metodoloji nöqteyi nəzərdən qarşılıqlı təsiri.

2. Ekoloji problem və onun həlli yolları.

3. Ekologiya və texnika.

4. Mədəniyyət, təhsil, ekologiya.

5. Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət siyasəti (əsas faktlar və təmayüllər)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının akademiki

2. Rusiya Ekologiya Akademiyasının xarici üzvü

3. NOOSFERA Beynəlxalq Akademiyasının akademiki

4. Avropa Şurası Mədəni Komitəsinin və Mədəni Əməkdaşlıq Komitəsinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1983-1994-cü illərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində dosent, 1994-1999-cu illərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində professor, 1999-cu ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində kafedra müdiri 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Hökumət evi, Azadlıq meydanı 
Vəzifəsi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 4933463 
Mobil tel . (+994 50) 3124841
Ev tel. (+994 12) 4927676 
Faks (+994 12) 4935605 
Elektron poçtu sevda.mammadaliyeva@gmail.com