Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Mütəllimov Təhsin Mütəllim oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri    
Təvəllüdü 18.01.1932 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Ə.Əbülhəsənin bədii nəsri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Ə.Haqverdiyevin sənətkarlığı

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

30.06.2014

Ədəbiyyatşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 98 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı  
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

14

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Ə.Əbülhəsənin yaradıcılığı. Bakı, Azərnəşr, 1969.

2. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbi məktəblər. Bakı, ADU nəşr., 1978.

3. Sənət qayğıları. Bakı, Yazıçı, 1981.

4. Ə.Haqverdiyevin poetikası. Bakı, 1988.

5. Ustad yadigarı (ön söz). Mir Cəlal Azərbaycanda ədəbi məktəblər. Bakı,"Ziya-Nurlan", 2004.

6. Dramatik növ. Mir Cəlal, P.Xəlilov. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Bakı, "Çaşıoğlu", 2005.

7. Sənətkar taleyi. BDU "Dil və ədəbiyyat" jurnalı, Bakı, 2005.

8. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə bədii nəsr. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, 2 cilddə, I cild, Bakı, "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2007.

9. S.S.Axundov. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, 2 cilddə, I cild, Bakı, "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2007.

10. Ə.Əbülhəsən. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, 2 cilddə, I cild, Bakı, "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2007.

11. Görkəmli nəzəriyyəçi alim. Yazıçı və zaman. Mir Cəlalın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi Konfransın materialları. Bakı, "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2008.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti 1961-ci ildən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (indiki Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı) kafedrasında müəllim (1961-1963), baş müəllim (1963-1965), dosent (1965-1978), 1978-ci ildən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (indiki Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı) kafedrasının professorudur. 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1991-ci ildə Respublika Dövlət Mükafatı

2001-ci ildə "Qızıl qələm" mükafatı

İş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası, Z.Xəlilov küç. 23 
Vəzifəsi Professor 
Xidməti tel. (+994 12) 5390929 
Mobil tel . (+994 50) 6718256 
Ev tel. (+994 12) 5394651 
Faks  
Elektron poçtu moon_sun_89@mail.ru