Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Muradov Pənah Zülfüqar oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağcabədi rayonu, Şahverən kəndi 
Təvəllüdü 01.10.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, biologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
 

2414.01

Mikrobiologiya

Bjerkandera Karst. cinsinə aid göbələklərin sellülolitik aktivliyi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2414.01

Mikrobiologiya

Bitki tullantılarının biokonversiyası prosesində ksilotrrof göbələklərin fermentativ aktivliyinin xüsusiyyətləri

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-        ixtisasın adı

2007

Mikrobiologiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 210
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı  
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 95
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


22

1

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində  yayılan göbələklər növ tərkibinə, rastgəlmə tezliyinə, ekolo-trofik əlaqələrinə, fermentativ aktivliyinə görə kompleks şəkildə tədqiq edilmiş, Azərbaycan təbiətinə xas olan mikobiota üçün onlarca yeni növ müəyyən etmiş, ksilotrof makromisetlərdə fermentlərin induktiv sintezin spesifikliyini müəyyən etmiş, ksilotrof makromisetlərin vasitəsilə bitki tullantılarının “az tullantılı və ya konkret mərhələdə tullantısız” texnologiya prinsipinə uyğun səmərəli istifadəsinin elmi və praktiki əsasları işlənib hazırlanmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Bitki tullantılarının mikrobioloji konversiyasının əsasları. Monoqrafiya. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2003, 114 səhifəlik.

2. Lepiotaceous fungi (Agaricaceae) in the Iranian part of Caucasia.// Turkish Journal of Botany, 2012, v.36, is.3, p. 289-294.

3. Antimicrobial (Screening) properties of Various Plant Extracts from Ocimum basilicum L. and Nerium oleander L. Against Fungal Common Rots of Potato Invitro Bioassay.// Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2012, v.2, N7, p. 6810-6815.

4. Analysis of the Phytochemical Contents and Anti-microbial Activity of Ocimum basilicum L.// International Journal of Molecular and Clinical Microbiology, 2012, N 1ç p.141-147

5. Гидролазная активность оппортунистических грибов, выделенных из растений, используемых в народной медицине.//Успехи медицинской микологии (Россия), 2013, т. 11, с.352-355.

6. Базидиальные грибы как продуценты веществ, обладающих фармакологическими и радиопротекторными свойствами // Усп. медицинской микологии (Россия), 2014, т.12,

7. Environmental and biotechnological aspects of using xylotrophic Basidiomycets in conversion of the üastes cellulosic material consisting üood fibers // Afinidad, 2014, v.80, № 573,

8. Synthesis of various biologically active compounds by basidiomycetes Ganoderma lucidum and Pleurotus ostreatus// Ciencia e Tecnica Vitivinicola (Portugal), 2015, v.30, №6, p.116-122

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK biologiya və aqrar elmlər üzrə ekspert komissiyasının sədr müavini

2. “Moskva DVİ"-nun xəbərləri, “Təbiət elmləri” seriyası jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

3. “Mikrobiologiya və biotexnologiya”(Gürcüstan) jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Mikayıl Müşfiq 103
Vəzifəsi Baş direktor
Xidməti tel. (+994 12) 5024398
Mobil tel . (+994 50) 6784323 
Ev tel. (+994 12) 4345921
Faks (+994 12) 5024470
Elektron poçtu mpanah@mail.ru