Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Bənəniyar kəndi   
Təvəllüdü 01.08.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.04

Fiziki kimya

Amino-epoksid tipli SB-1 anioniti ilə borat turşusunun sorbsiyası və Darıdağ termal suları yatağından borun seçici çıxarılması metodunun işlənib hazırlanması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.04

Fiziki kimya

İonitlərlə Cr, Hg, Ge, В, Аg, Cd ionlarının məhlullardan sorbsiyası prosesinin qanunauyğunluqları 
Müxbir üzv seçilməsi

 -        tarix

 -        ixtisasın adı


2014

kimya 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

152


36

 

12 və 2 tezis

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri Sorbsiya proseslərində tarazlıq, kinetik və termodinamik qanunauyğunluqların öyrənilməsi istiqamətində alınan nəticələr 44-cü Ümumdünya kimya konqresində və çoxlu sayda Beynəlxalq konfranslarda təqdim edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Xrom (VI) ionlarının anionitlərlə sorbsiyasına bir sıra amillərin təsiri /AMEA-nın Məruzələri, 2010, c.66, №2,s 66-72

2. Cu2+, Zn2+, Co2+ və Ni2+ ionlarının Daueks M-4195 ioniti ilə sorbsiyasının termodinamikası – XVII Beynəlxalq kimyəvi termodinamika konfransı, Samara, 2011, s. 5-8

3. Seçici konsentrat almaq məqsədi ilə qurğuşun- sink filizinin flotasiyası/ Avropa elm və texnologiyası, Vaysbaden, Almaniya , 2012, s. 62-66

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 6 il Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Naxçıvan Dövlət Universiteti,  Naxçıvan şəhəri.
Vəzifəsi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 7737232 
Ev tel. (+994 36) 5450507
Faks  
Elektron poçtu ada.nat.res@mail.ru