Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respulikası, Bakı ş.  
Təvəllüdü 04.03.1940
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı



01.04.10

Yarımkeçiricilərin və dielektriklərin fizikası

Kristalda eksiton spektrinin dayanıqsızlığı ilə bağlı olan elektron faza keçidi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı



01.04.10

Yarımkeçiricilərin və dielektriklərin fizikası

Güclü anizotropiyaya malik olan yarımkeçiricilərdə və yarımkeçirici strukturlarda Kulon qarşılıqlı təsir və kollektiv hadisələr

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı

 

30.06.2014

Fizika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 33
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 16
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri Göstərilmişdir ki, yarımkeçiricinin elektron spektrinin eksiton dayanıqsızlığı “eksiton dielektriki” adlı yeni fazanın əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Bu fazaya keçidin nəzəriyyəsi qurulub və göstərilib ki, keçid birinci növ faza keçidi yolu ilə baş verir.

Yarımkeçirici nanostrukturlarının – nazik təbəqələrin və ifratqəfəslərin eksiton spektrinin və optik xassələrinin nəzəriyyəsi qurulub. Bu sistemlərdə yeni tipli həyacanlanmalar aşqar edilmişdir və bunları nəzərə almaqla belə sistemlərin optik xassələri hesablanmışdır.

Güclü anizotropiyaya malik olan yarımkeçiricilərdə elektron-deşik mayesinin nəzəriyyəsi inkişaf etdirilib və göstərilib ki, onların anizotropiyası izotrop yarımkeçiriciyə nisbətən daha dayanıqlı hala gətirir.

Elmi əsərlərinin adları 1. R.R.Hüseynov, L.V.Keldış. Kristalın elektron spektrinin eksiton dayanıqsızlığı halında faza keçidin növü haqqında.

2. R.R.Hüseynov. Elektron spektri güclü anizotropiyaya malik olan yarımkeçiricilərdə elektron-deşik mayesi.

3. R.R.Hüseynov. İfratqəfəsdə eksitonların eninə hərəkətinin spektri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində müxtəlif ixtisas və ümumi fizika kurslarından 15 il dərs deyib. 
Digər fəaliyyəti AMEA Fizika Institutu nəzdində İxtisaslaşdırılmış Doktorluq Müdafiə Şurasının üzvü
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Bərk cisim nəzəriyyəsi laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5392043
Mobil tel. (+994 50) 3168766
Ev tel. (+994 12) 4316096
Faks  
Elektron poçtu rhuseynov40@gmail.com