Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Mustafayev Tehran Əlişan oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 16.01.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (hazırkı BDU) 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Azərbaycan sovet ədəbi tənqidində üslub müxtəlifliyi (1960-1980-ci illər)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası

Müxbir üzv seçilməsi

-        tarix

-        ixtisasın adı

 

2017

Ədəbiyyatşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

160

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri 1. XX əsr Azərbaycan nəsrinin tipologiyası və poetikasını sistemli şəkildə araşdırmış, ilk dəfə olaraq milli nəsri bütövlükdə - təşəkkülü, inkişaf tendensiyaları, üslub və təmayülləri ilə dünya ədəbiyyatı kontekstində təhlil etmişdir.

2. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü, inkişafı, müasir dünyaya inteqrasiya problemlərini araşdırmış, təsnifat və səciyyəsini vermişdir. Müasir ədəbi-bədii prosesin funksional analizi və elmi dəyərləndirilməsi istiqamətində uğurlar qazanmışdır.

3. Müasir Azərbaycan ədəbi tənqidinin formalaşması, üslub və təmayüllərini araşdırmış, elmi təsnifatını vermişdir. Milli ədəbi tənqid təcrübəsinin müasir ədəbi prosesə təsir imkanlarını öyrənmiş, “Tənqid.net” adlı jurnal təsis etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası. Bakı: Elm, 2006

2. Milli nəsrdə Azərbaycan obrazı (tarix və müasirlik kontekstində). Bakı: Elm və təhsil, 2017

3. Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı (1990-cı illər). Bakı: Qanun, 2013

4. Müstəqillik körpüsünü keçənlər. Bakı: Elm və təhsil, 2015

5. Yaşar Qarayev. Şəxsiyyəti və ömür yolu. Bakı: Elm, 1996

6. Əsrdən doğan nəsr (XX əsr Azərbaycan nəsrinin təşəkkül poetikası). Bakı: Elm, 1999

7. Azərbaycan nəsri sosializm realizmi çevrəsində. Bakı: Elm, 1999

8. Azərbaycan yeni nəsri. Bakı: Elm, 1999

9. Azərbaycan, Azərbaycan. Bakı: Nurlan, 2005

10. Əjdər Olun könül savaşı. Bakı: Nurlar, 2008

11. Konsepsion və ya Nizami Cəfərovun ədəbiyyat mücadiləsi. Bakı: AzAtaM, 2009

12. Nəsrdə Qarabağ müharibəsinin aspektləri. Bakı: BQU nəşriyyatı, 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 34 illik pedaqoji staj. 2001-ci ildən Bakı Slavyan Universitetində, İctimai-siyasi Universitetdə, Bakı Qızlar Universitetində Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən müəllim
Digər fəaliyyəti  AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının üzvü

1993-1994-cü illərdə AMEA “Elm” qəzetində baş redaktor müavini

1996-2004-cü illərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Ədəbiyyat qəzeti”ndə baş redaktor müavini

2006-cı ildən Tənqid.net jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5370171
Mobil tel. (+994 50) 6419827 
Ev tel. (+994 12) 4273193 
Faks  
Elektron poçtu tehran2006@yandex.ru