Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Abdinov Cavad Şahvələd oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ordubad rayonu, Behrud kəndi   
Təvəllüdü 05.01.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Oksigenin yüksək təmizlikli bərk və maye selenin fiziki xassələrinə təsirinin tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Selenin müxtəlif modifikasiyalarının strukturu və fiziki xassələri
Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


26.04.2007

fizika
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

fizika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 330
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 213
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 124
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 29
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

24

4
Əsas elmi nailiyyətləri Elektron çeviriciləri üçün yüksək perspektivli selen, bismut tellurid, qurğuşun tellurid, civə tellurid, bir sıra keçid və nadir torpaq elementləri xalkogenidləri, bismut–stibium və bunların bərk məhlullarında, onlar əsasında strukturlarda elektron, fonon, optik və fiziki-kimyəvi proseslərin mexanizmləri müəyyənləşdirilmiş, bu əsasda müxtəlif yüksək effektivlikli yarımkeçirici materiallar, termo- və fotoelektrik çeviriciləri yaradılıb istehsalata tətbiq edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. “Физика селена» (монография), Баку, «Элм», 1975, 408 с.

2. «Развитие физики селена» (монография), Баку, «Элм», 2000, 232 с.

3. Физико-химические и электрические явления на границе раздела кристаллов твердых растворов систем Bi2Te3-Sb2Te3, Bi2Te3-Bi2Se3 с контактными материалами. РАН Неорг. материалы, т.33, № 4, с.27-38, 1997.

4. Электрические свойства монокристаллов PbTe с избытком теллура. ФТП, т.45, вып.4, с.1446-1450, 2011.

5. Влияние отжига на электрические свойства монокристаллов Pb1-x Mnx Te с избытком теллура. ФТП, т.48, № 2, с.149-151, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. AMEA FRTEB-in Büro üzvü

2.Elmlər Akademiyaları Beynəlxalq Assosiasıyası Elektron Texnikası Funksional Materialları Elmi Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 45 il ali məktəbdə (əvəzçiliklə)
Digər fəaliyyəti AMEA “Xəbərlər” və “Fizika” jurnallarının redaksiya heyətlərinin üzvü
Təltif və mükafatları 1. "Şöhrət" ordeni

2. "Şərəf nişanı" ordeni

3. “Rəşadətli əməyə görə” medalı

4. “Əmək veteranı” medalı

5. Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı

6. Komsomol mükafatı laureatı

İş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Azərbaycan Respublikası, Bakı AZ1143, H.Cavid pr.131
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5371104
Mobil tel . (+994 50) 7872961
Ev tel. (+994 12) 4328837
Faks (+994 12) 5371104
Elektron poçtu abdinov@dcacs.ab.az