Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Şərur rayonu, Xok kəndi   
Təvəllüdü 01.09.1946
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

10.02.06

Türk dilləri

XVI əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi, “Şühədanamə” (paleoqrafiya, orfoqrafiya və tərcümə məsələləri)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


10.01.11

Ədəbiyyat və folklor mətnşünaslığı

XV-XVI əsrlər Azərbaycan tərcümə abidələri (tekstoloji tədqiqi, tərcümə və dil xüsusiyyətləri)

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


2014

Ədəbiyyatşünaslıq

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


02.05.2017

Dilçilik

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

295

 

28
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 nəfər f.d
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri XV-XVI əsrlər Azərbaycan tərcümə əsərlərinin əlyazmalarının filoloji tədqiqi, onlardan ikisinin – “Gülşəni-raz” (1426), “Hədisi-ərbəin” (1524) ilk dəfə elmi ictimaiyyətə təqdim olunması, bir neçəsinin mətninin nəşrə hazırlanması.
Elmi əsərlərinin adları 1. Orta əsrlərdə Azərbaycanda tərcümə sənəti, 2000

2. Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsəri, 2002

3. XVI əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi “Şühədanamə” 2003

4. Şirazinin “Gülşəni-raz” tərcüməsi, 2005

5. Həzininin “Hədisi-ərbəin” tərcüməsi, 2008

6. Əhmədi Təbrizi və “Əsrarnamə” tərcüməsi, 2012

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Slavyan Universiteti (hazırda),
Sumqayıt Dövlət Universiteti (2005-2010-cu illər)
Digər fəaliyyəti  Əfqanıstanda fars dili tərcüməçisi (1967-1970; 1972-1975; 1982-1986)
Təltif və mükafatları 1. AR Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı

2. AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi

 

Xidməti tel. (+994 12) 4926609
Mobil tel. (+994 50) 3152006
Ev tel. (+994 12) 4255990
Faks  
Elektron poçtu dr_mohsun@yahoo.com