Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Xəlilli Xəliyəddin Dəskiralı oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıCəbrayıl rayonu, Çullu kəndi
Təvəllüdü 28.02.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Tarix fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


 

5102.01   27.07.1988

Etnoqrafiya və Etnologiya

XIX-XX əsrin əvvəllərində Qarabağın qoyunçuluq təsərrüfatı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Maldarlığın formalarının təsnifatı və Qarabağ qoyun cinsinin qenefondunun məhsuldarlığı problemi;
 2. Etnogenezin elmi-nəzəri problemləri;
 3. Azərbaycanda tarix və etnoqrafiya elminin yaranma və inkişaf tarixi haqqında elmi mühazirələr;
 4. A.A.Bakıxanovdan sonra Azərbaycanda tarix elminin yeni tərifini vermişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Qaradolaq qoyunu. Azərbaycan SSR Dövlət Aqrosənaye Komitəsi Baş Elm və Təbliğat İdarəsi, Bakı, 1986, s. 0,5
 2. Dövlətdə dəvə     , Bakı, “İşıq”, 1989, 3 ç. v., 46 s.
 3. Qarabağın elat dünyası, Bakı, Azərnəşr, 1992, 6,5 ç. v.,119 s.
 4. Azərbaycan xalqını dünyaya yenidən millət kimi təqdim edən 20 Yanvar, Bakı, “Nicat-H”, 2003, 12 ç. v.,135 s.
 5. Qarabağın biblioqrafiyası, Bakı, “Şuşa”, 2004, 25 ç. v., 298 s.
 6. Qarabağ: etnomənıvi inkişaf tarixi., Bakı, “Günəş”, 2006, 5 ç. v., 80 s.
 7. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərinin dövrü və səbəbləri, Bakı, “Nurlan”, 2007, 3 ç. v., 44 s.
 8. Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi, Bakı, “MBM”, 2007, 24 ç. v. 384 s.
 9. Sovet tarixşünaslığı – milli ölüm elmi, Bakı, “MBM”, 2010, 25 ç. v., 400 s.
 10. Azərbaycan tarix elmi və folklor – Folklor və tariximiz mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. 19-20 noyabr 2012-ci il, Folklor İnstitutu. Məqalə, B., 2012, s. 215-219
 11. Qarabağ folklorunda Qarabağın mənəvi dünyası – Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. 26 dekabr 2012-ci il, Folklor İnstitutu. Məqalə , B., 2013, N6, s. 108-116
 12. İctimai elmlərin yenidən yaradılması istiqamətində yeni bir  addım Eposşünaslıq: problemlər, mülahizələr. Məqalə, B., “Elm və təhsil”, 2013, s. 19-47
 13. Qarabağın elat dünyası – Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər mövzusunda II Respublika Elmi Konfransının materialları. Ağcabədi şəhəri, 15 noyabr 2013-cü il, Folklor İnstitutu. Məqalə, B., 2013, s. 158-170
 14. “Dədə Qorqud” oğuznamələrində mifoloji təfəkkürün ilkin formalaşması və dairəvi qapalı tsiklin əksi. – “Dədə Qorqud” jurnalı. Məqalə, B., 2013, N1, s. 14-30
 15. “Dədə Qorqud” oğuznamələrində mifoloji təfəkkürün qapalı tsiklinin dağılması prosesi və mexaniki islam əlavələri. – “Dədə Qorqud” jurnalı. Məqalə, B., 2013, N4, s. 44-59
 16. Azərbaycanda əkinçilik sistemi – “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı. İstehsalatdadır. Məqalə, B., 2013, N2
 17. İctimai elmlərin yenidən yaradılması istiqamətində yeni bir addım. 2 ç. v. Məqalə. “Kredo” qəzeti, 30 iyun-7 iyul 2012
 18. Azərbaycan arxeologiyası və etnologiyası elminin banisi, nəzəriyyəçi tarixçi Ə. K. Ələkbərov . 2 ç. v. Məqalə. “Kredo” qəzeti, 15-22 sentyabr 2012
 19. “Dədə Qorqud” dastanlarında zaman oxu müstəvisində mifoloji təfəkkürün mərhələləri. 3 ç v.. Məqalə. “Kredo” qəzeti, 9-16-23 fevral 2013-cü il
 20. Etnosun ilkin təşəkkül mərhələsi. 3 ç . v. Məqalə. “Kredo” qəzeti, 9-16-23-30 mart 2013
 21. Ölüm və ölümsüzlük. 1 ç v. Məqalə. “Kredo” qəzeti, 27 iyul 2013
 22. Qarabağ və Qarabağ atı: məhv olmuş dəyərlər və ya Ağcabədi konfransı mənəvi dəyərləri canlandırmaq qaynaqları haqqında. 4 ç. v. Məqalə. “Kredo” qəzeti, 25-31 yanvar, 1-8-15 fevral 2014

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 30 ildən artıq Azərbaycanın müxtəlif ali məktəblərində dərs demişdir.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5391507 
Mobil tel. (+994 50) 5298338 
Ev tel. (+994 12) 5615974  
Faks  
Elektron poçtu haliyeddin1948@gmail.com