Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Quliyev Akif Arif oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 15.08.1970 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Tusi adına ADPU, Tarix fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


 

5505.02   30.10.2006

Arxeologiya

XIV-XV əsrlərdə Azərbaycanda sikkə işi və pul dövriyyəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

73


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Azərbaycanda pulaqədərki mübadilə vasitələri, antik  və orta əsrlər sikkələrinin tədqiqi.

2. Ağsuda aşkar edilmiş sikkələrin tədqiqi.

3. Çərmədil sikkələrinin tədqiqi.

4. Muradxan dəfinəsinin tədqiqi.

5. Gülüstan qalasından aşkar edilmiş sikkələrin tədqiqi.

6. "XIV-XV əsrlərdə Azərbaycanda sikkə işi və pul dövriyyəsi" adlı dissertasiya işinin müdafiyəsi.

7. Şamaxı şəhərinin arxeoloji tədqiqi.

8. Gülüstan qalasında arxeoloji tədqiqatlar.

9. Nərgizava nekropolunda arxeoloji tədqiqatlar.

10. Çərmədil nekropolunda arxeoloji tədqiqatlar.

Elmi əsərlərinin adları

Monoqrafiyalar

1.Монеты Баку. Bakı, Elm,2000, 8,25 ç.v

2. Нумизматика Азербайджана. Bakı. Elm. 2002, III t, 21,25 ç.v.

3.Монетное дело и денежное обращение в Азербайджане XIV-XV веках. Bakı,2006, 237 s.

4. Muradxan dəfinəsi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında EİF qrant layihəsi çərçivəsində. Bakı,EİF- 2012, 456 s.

5. Cərmədil nekropolu. Xəzər Universiteti nəşriyyatı.Bakı 2013, 96 s.

Məqalə və tezislər

1. İlk orta əsrlərdə Azərbaycanın qonşu ölkələrlə əlaqəsi. Tarix və onun problemləri.Bakı,1999, №2. s.198-200

2. Изучение топографии монет Азербайджана в трудах Е.А.Пахомова. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət. Bakı,2000, №24. s.128-130.

3. Анализ Азербайджанских монет опубликованных профессором Е.А.Пахомовым в трудах Института Истории, Языка и Литературы. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət. Bakı,2000, №24. s.134-136.

4. Денежное обращение в Азербайджане в V-X веках. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət. Bakı,2000, №24. s.164-167.

5. Монеты Азербайджана как источник для изучения политических, торгово- экономических связей Азербайджана. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət. Bakı,2000, №24. s.207-209.

6. Государство Джелаиридов при Султане Ахмеде. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət. Bakı,2000, №26. s.60-64.

7. Денежное обращение и монетное дело государства Джелаиридов при султане Ахмеде. Elmi Axtarışlar. Bakı,2001, III toplu. s.263-266.

8. Qafqaz Albaniyasının nadir abidəsi. Elmi Axtarışlar. Bakı,2001, IV toplu. s.210-215.

9. Azərbaycan şəhərlərindən Sərab. Elmi Axtarışlar. Bakı,2001, IV toplu. s.208-210.

10. Azərbaycanın pul dövriyyəsində Parfiya pulları və onların özünəməxsusluğu. Elmi Axtarışlar. Bakı,2001, VI toplu. s.200-202.

11. Борьба между феодальными правителями и кочевыми эмирами за Азербайджан накануне второго нашествия Тимура. Elmi Axtarışlar. Bakı,2001, VI toplu. s.245-249.

12. Parfiya dövlətinin yaranması. Elmi Axtarışlar. Bakı,2002, VIII toplu. s.87-89.

13. Денежное обращение и монетное дело Азербайджана при феодальных государствах Каракоюнлу и Аккоюнлу. «Археология (IV) и этнология (III) Кавказа», Сб. кратких докладов Международной научной конференции Тбилиси, 2002. s.98-99.

14. Ранние монеты Кара-коюнлу. Kontekst. Bakı. 2003, 2 toplu. s.87-89.

15. Şirvan XVI əsrin əvvəllərində. Elmi Axtarışlar. Bakı,2004, X toplu. s.171-173.

16. Образование государства Аккоюнлу и ранние монеты Аккоюнлу. Elmi Axtarışlar. Bakı,2004, XI toplu. s.163-166.

17. Монетная система Азербайджана конца XIV- XV вв. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı,2004, № 2. s.157-166.

18. Монеты султана Адл Фатх Байсунгура Аккоюнлу. 896-897 гг.х. (1490-1492 гг.н.э.). Qafqaz Arxeologiyası, Etnologiyası, Folkloru. Beynəlxalq elmi konfransın materialları.Bakı,2005. s.114.

19. Bakıda aşkar olunmuş sikkələr. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı,2005, № 1. s.141-148.

20. Монеты султана Ягуб Бахадура. 883-896 гг.х.(1478-1490 гг.н.э.). Azərbaycanın Antik və Orta əsr Arxeologiyası problemləri. Bakı 2006. s.180-184.

21. Монетное дело и денежное обращение в Азербайджане XIV-XV веках. Bakı,2006. 30 s.

22. Монеты султана Ахмеда Бахадура. 902-903 гг.х. (1497 г.э.). Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа. Тбилиси. 2007, №2. s.104-105.

23. Монеты Султана Мурада Аккоюнлу из коллекции Музея Иран-е Бастан. Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа. Махачкала. 2007, №2. s.208-209.

24. Монеты султана Музаффар ад-Дина Джаханшаха. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı,2007, № 1. s.153-159.

25. Коллекция античных монет Шемахинского историко-краеведческого музея. 2006-2007-ci illərdə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları.(Sesiya materıalları). Bakı,2007. s.112-113.

26. Şamaxıda tapılmış antik dövr sikkələri. Şamaxı konfransını materialları.Bakı 2008. s.100-103.

27. Монеты Каракоюнлинского султана Пир Будак бахадура. 811-821 гг.х. (1408-1418 гг.н.э.). Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı,2008, № 2. s.86-91.

28. Şamaxıda arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı,2008. s.53-54.

29. Монеты сельджуков. Ашхабад, 2009. s.100-102.

30. Gəncə zərbxanası tarixindən. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı,2009, № 2. s.125-132.

31. Nərgizava nekropolunda aparilmış arxeoloji tədqiqatlar (Ağsu rayonu). Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı,2010. s.193-198.

32. Şamaxıda aparilmış arxeoloji tədqiqatlar (Şamaxı rayonu). Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı,2010. s.221-228.

33. Gəncə zərbxanası tarixindən. Gəncə tarixinin aktual problemləri. Gəncə,2010. s.66-68.

34. Археологические исследования в некрополе Наргизава. Актуальные проблемы истории Кавказа (Материалы международной конференции) Махачкала. 2010. s.137-138.

35. Coins. Medieval Agsu town.Book-album. Baku, 2010. s.23-45.

36. Ağsu şəhərindən aşkar edilmiş sikkələr. Ağsu şəhəri orta əsrlərdə.(Kitab-albom) Bakı,2010, I buraxılış. s.66-71.

37. Ağsuda sikkə zərbi və pul tədavülü.(Mintinq of coins and money turnover in Agsu). Ağsu şəhəri orta əsrlərdə.(Kitab-albom) Bakı,2010, II buraxılış. s.98-109.

38. Монеты Каракоюнлинского султана Абу Наср Искендера. (Кара Искендер) 823-841 гг.х.(1420-1437 гг.н.э.). Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа. Тбилиси. 2010. s.179-181.

39. Ağsuda sikkə zərbi. Ağsu şəhəri orta əsrlərdə.(Kitab-albom) Bakı,2010, III buraxılış. s.222-231.

40. Nərgizava nekropolunda 2010-cu ildə aparılmış arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2010. Bakı 2011. s.186-194.

41. 2010-cu ildə Şamaxı şəhərində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2010. Bakı 2011. s.216-221.

42. Ağsu orta əsr şəhər yerində (Xaraba şəhər) aparılan arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2010. Bakı 2011. s.233-244.

43. Muardxan dəfinəsi. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2010. Bakı 2011. s.258-261.

44. Cəlilabaddan aşkar edilmiş sikkələr. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı,2011. s.200-205.

45. Археологические исследования крепости Гюлистан в 2011 году. Археология Казахстана в эпоху независимости итоги, перспективы. Алматы,2011, III т. s.152-157.

46. Монеты из Гюлистана. Летняя школа археологов. Туркестан, 2011.

47. Gülüstan qalasında aparılan arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2011. Bakı 2012. s.240-247.

48. Çərmədil son antik və ilk orta əsrlər dövrü nekropolu. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2012. Bakı,2013. s.212-222.

49. Gülüstan qalasında aparılan tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2012. Bakı,2013. s.232-236.

50. 2013-ci ildə Azərbaycanda aşkar edilmiş sikkələr. http://arxeoloq.az.

51. Antik və ilk orta əsrlərdə Azərbaycanda pul sistemi və sikkə zərbi. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı, 2013, № 1.

52. Şirvanın pulaqədər ki mübadilə vasitələri. http://arxeoloq.az.

53. Şirvanın Antik dövr pul-çəki sistemi. http://arxeoloq.az.

54. 2014-ci ildə Azərbaycanda aşkar edilmiş sikkələr./2014-cü ildə aparilmiş arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlarin yekunlarina həsr edilmiş elmi sessiya. Bakı 2014.

55. 2013-2014-ci ildə Şamaxı və Ağsu ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı,2014.

56.Şirvan ərazisindən aşkar edilmiş antik sikkələr. http://arxeoloq.az.

57. Şirvan ərazisindən aşkar edilmiş sasani sikkələri. http://arxeoloq.az.

58. Azərbaycanda aşkar edilmiş son numizmatik materiallar. http://arxeoloq.az.

59. 2015-2016-cı illərdə Şamaxı və Ağsu bölgələrində aparılan arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı,2016.

60. Монетное дело государства Ширваншахов в конце XIV- начале XVI веков.  / Azərbaycan xalçaları, cild 5 №17,  2015 с.104-117.

61. Şabran sikkələri./Şabran: tarixdən bu günə və sabaha. Beynəlxalq elmi konfrans.2015.

62. Şirvan ərazisindən aşkar edilmiş əməvi və abbası sikkələri./ Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı,2016, № 1.

63. 2016-cı ildə Azərbaycanda aşkar edilmiş son numizmatik materiallar./ http://arxeoloq.az.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU-nun Tarix fakültəsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının müəllimi. 
Digər fəaliyyəti 

"Arxeoloq" jurnalının baş redaktoru.

Azərbaycan arxeoloqlar cəmiyyəti içtimai birliyinin təsisçisi.

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Şamaxı-Ağsu arxeoloji ekspedisiyasının rəisi. 

Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant (№EİF-2011-1(3)-82/71/5) layihəsinin qalibi.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Elmi katib
Xidməti tel. (+994 12) 5108419 
Mobil tel. (+994 51) 8804521 
Ev tel. (+994 12) 4775692 
Faks (+994 12) 5108419 
Elektron poçtu akifarifoğlu@mail.ru