Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Alışov Natiq Əbülfət oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonu 
Təvəllüdü 09.04.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5505.02

Axeologiya

Azərbaycan Albaniyasının xristian abidələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

 

2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qafqaz Albaniyasına məxsus xristian abidələrinin tədqiqi 

Elmi əsərlərinin adları

1. XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində ABŞ-ın xarici siyasət strategiyası.

Magistrantların və Gənc tədqiqatçıların Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 87-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı-2005.

2. XX əsrin 90-ci illərin XXI əsrin əvvəllərində ABŞ-in xarici siyasətində İraq.

Magistrantların və Gənc tədqiqatçıların Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 88-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı-2006.

3. Qəbələ rayonunun xristian abidələri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı-2009. s, 429-431

4. Qafqaz Albaniyasında xristianlığa qədərki dini görüş və inanclar. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı-2009. s, 390-392

5. Qafqaz Albaniyasının xristian abidələrinin tədqiqi Azərbaycan tarixşünaslığında. Tarix və onun problemləri № 1-2, Bakı 2009. s, 436-440

6. Azərbaycan Respublikasının qərb bölgəsinin xristian abidələri və onların öyrənilməsinin əhəmiyyəti. Antik və orta əsr Azərbaycan səhərləri: arxeoloji irs, tarix və memarlığı 27-28 oktyabr 2010 Azərbaycan, Şəmkir-Gədəbəy. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. s, 221-226

7. О памятнике Килсели тепе вблиз селения Абдаллы Габалинского района. Qafqaz Albaniyasının Azərbaycanın və Qafqazın tarixində yeri və rolu beynəlxalq elmi konfransın əsərləri 1-3 dekabr. Bakı, 2011. s, 337-341.

8. Qafqaz Albaniyasında ilk xristian təriqətləri və onların mübarizəsi məsələlərinə dair. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı, 2011,№ 2 s, 75-83

9. Qafqaz Albaniyasının IV-VIII əsr kilsələrinin Azərbaycanın maddi və mənəvi mədəniyyətində yeri. Milli Azərbaycan tarixi Muzeyi. Bakı, 2012. s, 248-261.

10. Археологические Исследования на христианском памятнике Кильсяли тере Габалинского района. Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti dünya urbanizasiya kontekstində, beynəlxalq konfransın tezisləri. Qəbələ 6-10 noyabr 2012. s, 99-100.

11. Qaracəmirlidə beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyanın araşdırmalarının beşinci ilinin ümumi nəticələri. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı, 2010. Həm-müəllif. s,348-353

12. Ağstafa rayonu Kol Xəlfəli və pirli kəndləri ərazisində arxeoloji kəşfiyyat işləri. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı-2010. Həm-müəllif. s, 285-294

13. 2010-cu ildə Qəbələnin Səlbir şəhər yerində qazıntılarının nəticələri. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı-2010. Həm-müəllif. s, 254-258

14. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası Antik Qəbələ dəstəsinin çöl-tədqiqat işləri haqqında. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı, 2011. Həm-müəllif. s, 213-219

15. Beynəlxalq Şəmkir-Qaracəmirli arxeoloji ekspedisiyasının çöl-tədqiqat işləri haqqında. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2011. Həm-müəllif. s,379-385

16. Azərbaycanın Qax, Zaqatala və Balakən rayonları ərazisindəki xristian abidələri haqqında. Pedaqoji Universitetin xəbərləri, № 1, Bakı. 2013. s,95-103

17. Qarabağın xristian abidələrinin Azərbaycanın maddi mədəniyyətində yeri. Azərbaycan Arxeologiyası, Bakı 2012. s,69-83

18. Beynəlxalq Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası antik Qəbələ dəstəsinin apardığı çöl-tədqiqat işləri. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı 2012. Həm-müəllif s, 367-373.

19. Сведения об археологические исследования на христианском памятнике Кильсяли Тепе. «Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби. Вестник КазНУ», Серия историческая №4(71). Алматы “Казак университетi”, 2013, c. 145-151

20. Gədəbəyin Xristian Abidələri. AMEA-nın xəbərləri № 1. Bakı 2013 s, 133-143

21. Müstəqillik illərində Qafqaz Albaniyasının Xristian abidələrinin öyrənilməsinin Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyəti. «Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya Elmləri Müstəqillik İllərində, Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları», Bakı, 10-14 noyabr 2013. s,171-172

22. Qafqaz Albaniyası Katolikosluğunun Qəbələ şəhəri ərazisində yerləşən mərkəzi iqamətgahı. Azərbaycanda 2013-cü ildə aparılmış arxeoloji etnoqrafik çöl-tədqiqatlarının yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları. Bakı 25-26 dekabr 2014-cü il. s, 85

23. Beynəlxalq Şəmkir-Qaracəmirli arxeoloji ekspedisiyasının çöl-tədqiqat işləri haqqında. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013. Bakı 2015. s, 399-407

24. 2012-ci ildə Qəbələdə Kilsəli Təpə xristian abidəsində aparılmış arxeoloji tədqiqatların hesabatı. Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyasının hesabatları (2011-2012)

Seba( Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası. Bakı 2014. s, 314-337

25. 2011-ci ildə Qəbələnin antik ərazisində aparılmış arxeoloji tədqiqatların hesabatı Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyasının hesabatları (2011-2012) Həm-müəllif. Bakı 2014. s, 89-113

26. 2011-ci ildə Qəbələnin antik ərazisində aparılmış arxeoloji tədqiqatların hesabatı Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyasının hesabatları (2011-2012) Həm-müəllif. Bakı 2014. s, 115-151 Seba( Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası. Bakı 2014. s,

27. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası antik Qəbələ dəstəsinin tədqiqat işləri haqqında. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014. Həm-müəllif Bakı 2015. s, 407-414

28. 2013-cü ildə Qəbələnin antik ərazisində aparılmış arxeoloji tədqiqatların hesabatı. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası: Hesabatlar, Tapıntılar. Həm-müəllif. Bakı 2015. s, 22-57

29. 2013-cü ildə Qəbələdə Kilsəli təpə abidəsində aparılmış arxeoloji tədqiqatların hesabatı. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası: Hesabatlar, Tapıntılar. Bakı 2015. s, 124-139

30. Qafqaz Albaniyası Katolikosluğunun Qəbələ şəhər ərazisində yerləşən mərkəzi iqamətgahı. Azərbaycanda 2013-cü ildə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik çöl-tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları, Bakı 25-26 dekabr 2014-cü il s, 85.

31. Albaniyada Xristianlıq. Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi insan hüquqları kontekstindən, Beynəlxalq konfransın tezislər toplusu. Bakı 2014, 182-183.

32. Qafqaz Albaniyasının trapesvarı plan quruluşlu kilsələri, Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı 2014 №2 s,121-130.

33. Balakən, Oğuz, İsmayıllı və Zaqatala rayonun ərazisindəki xristian abidələri haqqında Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı 2015 №1 s, 81-92.

34.Ареологические исследования на памятнике кильсяли тепе Кавказской Албании . Российская археология, Москва 2015 № 3 с 138-145

35. 2014-cü ildə Qəbələnin Antik ərazisində aparılmış arxeoloji tədqiqatların qısa hesabatı. Həm-müəllif. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası: Hesabatlar, Tapıntılar. Bakı 2016 s, 24-45

36. 2014-cü ildə Qəbələnin Antik ərazisisndə (III qazıntı sahəsi) aparılmış arxeoloji tədqiqatların hesabatı. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası: Hesabatlar, Tapıntılar. Bakı 2016 s, 46-85

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5108419 
Mobil tel. (+994 50) 6670906 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu alishov-natiq@mail.ru