Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kazımova Lalə Tofiq qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 01.02.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası 
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


170002

Musiqi sənəti

Füzuli qəzəlləri Azərbaycan musiqisində 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

39


5

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Bir çox elmi əsərlərin müəllifi; o cümlədən Azərbaycan musiq tarixi (I cild) kitabının müəlliflərindən biri; Beynəlxalq və respublika elmi konfranslarinda cıxışlar;

Elmi əsərlərinin adları

1. Dərviş Əli Çənginin musiqi traktatı ( XVII əsr). – Tələbələrin IX Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 1982.

2. Orta Əsr Şərq alimlərinin əsərlərində lad və alətlər problemi. – Şərq mədəniyyəti üzrə Ümumittifaq konfrans. Bakı, 1983.

3. Füzulinin “Məni candan usandırdı” qəzəli. (musiqi-ədəbi təhlili). - Azərbaycan E.A Xəbərləri. Elm, 1986, N2

4. Orta əsr şərq alimlərinin əsərlərində musiqi nəzəriyyəsi. – Aspirantların Respublika elmi konfranslarının materialları. Bakı, 1985

5. Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” musiqili komediyasında Füzulinin qəzəlləri. – Gənc ədəbiyyatçıların IV Konfransının materialları. Bakı, 1987.

6. Füzulinin Azərbaycan qəzəllərinin metodikası. – “ Memarlıq və incəsənətin inkişafının problemləri”. IV konfransın materialları. Bakı, Elm, 1987.

7. Füzulinin qəzəlləri Azərbaycan musiqisində. – Aftoreferat. Tiflis 1989.

8. Orta əsr şərq alimlərinin əsərlərində ritm problemi. – “Tarix və nəzəriyyə” məcmuəsi. Bakı incəsənət mərkəzi. 1989.

9. Şərq poeziyası və musiqisinin qarşılıqlı əlaqəsinin bəzi problemləri. - “Tarix və nəzəriyyə” məcmuəsi. Bakı incəsənət mərkəzi. 1989.

10. Şərq poeziyası və musiqisinin qarşılıqlı əlaqəsinin bəzi sualları. – məqalə. “Tarix və nəzəriyyə” məcmuəsi. Bakı incəsənət mərkəzi. 1989.

11. Füzuli qəzəllərinin musiqi xüsusiyyətləri. – məqalə

12. . Bərbətin1 400 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

13. Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasında Füzulinin qəzəlləri. – tezislər. Yaxın və Orta Şərqin memarlıq və incəsənəti. Beynəlxalq konfrans. Bakı. Elm 1992.

14. İran Dəstgahının quruluş və klassifikasiyasının bəzi problemləri. – tezislər. Yaxın və Orta Şərqin memarlıq və incəsənəti. Beynəlxalq konfrans. Bakı. Elm 1992.

15. İran səs düzümünün quruluşuna dair bəzi nəzəriyyələr. – məqalə. İncəsənət və Sənətşünaslıq . Məcmuə. Bakı. Bilik 1993.

15. Səfəvilər ərəfəsində Azərbaycan mədəniyyətinin bəzi sualları. “İpək yol” beynəlxalq konfransında cıxış. May –2002.

16.Musiqi və Teatr. Qara Qarayev – Tofiq Kazımov “Qara Qarayevi anarkən” (məqalələr toplusu) məqalə. Bakı – Elm – 2002- ci il, s. 41.

17.Mədəniyyət siyasəti üzrə Azərbaycan Respublikasının milli məruzəsi. Strazburq Avropa Şurası, 2002 – ci il.

18.Füzuli qəzəlləri vəznlərinin musiqi xüsusiyyətləri. “Evrensel kültür” İstanbul – 2004

19.Musiqi incəsənətinin informasiya modeli orta əsrlər traktatlarinda “Müqayisəli incəsənət problemləri” 2004 səh.237

20.Füzuli qəzəllərində sözlə musiqinin qarşılıqlı əlaqəsi. “Evrensel kültür” İstanbul – 2005.

21. Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi. Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat – Poliqrafiya Mərkəzi, 2007, 424 səh. / Layihənin müəllifi Lalə Kazımova

22.Parij beynəlxalq konfransında çıxış “Azərbaycan mədəniyyətində qadının rolu” mart 2008.

23 Azərbaycanın Mədəniyyət şedevrləri. Lalə Kazımova. . “ÇINAR-ÇAP”, BAKI, 2009. S.798.

24.Musiqi, şer və xalçaçılıq - incəsənət novlərinin qarşılıqlı əlaqəsi. Beynəlxalq simpozium “Mir Mugam” . 2008. səh.269

25 Azərbaycan mədəniyyətinin ornemental təbiəti. Jurnal «Гармония» 2010.

26 . Dərviş Əlinin traktatlarında musiqi alətləri

27. Azərbaycanda milli simfonizmin təşəkküllü və əsas qaynaqları.

Bakı ş. “Müasir Mədəniyyətşünaslıq” elmi, metodiki, publistik jurnal, №4 (6) 2010 s. 12-19

28. Azerbaijan culture – a message to future generations. “ÇİNAR-ÇAP”, Baku, 2010. 745 p / Author of project Lala Kazymova

29. İncəsənətin dili mədəniyyətlərarası dialoqda «İncəsənət və mədəniyyət problemləri». №1 (35) 2011. (s.74) 16. «Müqayisəli sənətşünaslıq». Bakı 2011, s 113.

30. Milli simfonizmin Qafqaz reginounda təşəkkülü. Bakı ş. “Müasir Mədəniyyətşünaslıq” elmi, metodiki, publistik jurnal, №1 (7) 2011 s. 27-34

31. Azərbaycan simfonizminin inkişaf problemləri. tarixi aspektdə. Bakı ş. “Müasir Mədəniyyətşünaslıq” elmi, metodiki, publistik jurnal, №2 (8) 2011 s. 30-32

32. Azərbaycan musiqi tarixi. Kazımova Lalə. Bakı. Şərq Qərb. 2012.

33. Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi. Dəməşq, «ORİENT Printing & Publishing», 2011, 623 səh. / Layihənin müəllifi Lalə Kazımova / Ərəb dilində

34. s.85 Zemfira Səfərova “Azərbaycanın musioqi elminə töhfəsi” «Musiqi dünyası» jurnalı. 1/50. 2012.

35. Qara Qarayevin birinci simfoniyası və S. Prokofytvin ikinci simfoniyası. Yaradıcılıq “dialoqu” problemlərinə dair. “Musiqi dünyası” jurnalı. 2/51. 2012. s. 3

36. Qara Qarayevin üçüncü simfoniyası. Azərbaycan simfonizminin tarixində mərhələ fenomeni kimi. (“Musiqi dünyası”) İnternet versiyası. 02.07.13. s.14-17

37. Qara Qarayevin birinci simfoniyası. Klassik irsin yeni interpretasiyasi probleminə dair. Səh. 101-104

38. Azərbaycan simfoniyası1960—1970 ci illərdə . Əsas tendensiyalar. Южно – российский музыкальный альманах. 2013 №1 (12)

39. Qara Qarayevin yaradıcılığnda humanizm ideyaları “Davamlı inkişafın mədəmiyyəti. Bakı. “Elm”, 2013 səh. 288-293

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  YUNESKO –nun Beynəlxalq Musiqi Komitəsi 
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

YUNESKO-nun nəzdində Milli Musiqi Şurasının prezidenti;

YOL İlk Elmi Populyar dərginin təsisçisi.
Təltif və mükafatları

HUMAY mükafatı (1997 və 2003 cü illər)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu,  AZ1073,  Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Baş elmi işsi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3100647 
Ev tel. (+994 12) 4980137 
Faks  
Elektron poçtu

lalikkaz@yahoo.com