Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ələkbərov Faiq Qəzənfər oğlu

 

Veb-sayt http://turkicmedia.com
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu, Dəyirmandağ kəndi
Təvəllüdü 12.04.1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


7210.01

Fəlsəfə tarixi

ХХ əsrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yeri və rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

140

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Milli ideologiya (azərbaycançılıq, türkçülük, islamçılıq, modernləşmə və b.), milli ideya, milli kimlik, milli şüur və s. sahələr üzrə özünəməxsus yanaşmalarını formulə etmişdir
Elmi əsərlərinin adları

1. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dünyagörüşü, Bakı, “Elm”, 2007 (monoqrafiya)

2. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış" (I hissə), Bakı, “Təknur”, 2011 (monoqrafiya)

3. İdarəetmə nəzəriyyəsi. Dərslik (həmmülllif). Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012

4. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış" (II hissə), Bakı, “Elm və Təhsil”, 2014 (monoqrafiya)

5. “Muhammed Emin Resulzadenin Dünya Görüşü”, Konya, Buğra Yayın Evi, 2014

6. Turan sivilizasiyasına giriş: Turan məfkurəsi və Tanrıçılıq. Bakı, “Xan” nəşriyyatı, 2017

7. Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). I hissə. Bakı, Elm və təhsil, 2018
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

2003-cü ildən BDU, ADPU, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası universitetlərində saat hesabı müəllim kimi pedaqoji fəaliyyət də göstərir.

Digər fəaliyyəti 

1. Beynəlxalq və yerli konfranslarda iştirak edir (Türkiyə, Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan, Gürcüstan və b.).

2. Bir sıra qəzet (“Türküstan”, “Cəmiyyət və din”, və b.) və saytlarda (moderator.az, bao.az, turkicmedia.com və b.) elmi-publisistik, fəlsəfi-ideoloji məqalələr yazır.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5109831
Mobil tel. (+994 50) 3788820 
Ev tel. (+994 12) 5118175
Faks  
Elektron poçtu faikalekperov@mail.ru