Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Təhməzova Elmira Əliseyran qızı

 

Anadan olduğu yer Hacıqabul rayonu, Muğan qəsəbəsi  
Təvəllüdü 24.03.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

7207.01

Sosial fəlsəfə

Nizami Gəncəvinin dünyagörüşündə sosial-mədəni və əxlaqi dəyərlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1.Nizami Gəncəvinin dünyagörüşündə təlim-tərbiyə və mənəvi dəyərlər haqqında. Monoqrafiya. Bakı – 2001, “Nafta-Press” nəşriyyatı.

 2. Nizami Gəncəvi və qadın məsələsi. Gender mədəniyyəti. Bakı – 2003, “Adiloğlu”, nəşriyyatı. Səh. 153-162

3. Nizami Gəncəvi və «İsgəndərnamə» əsərində kişi – qadın münasibətləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Azərbaycan Fəlsəfə Cəmiyyəti, «Fəlsəfə» elmi – nəzəri jurnalı, № 1, 2005. «Təknur», Bakı,

4. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında təlim – tərbiyə məsələləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Folklor İnstitutu, Elmi Axtarışlar: Folklorşünaslıq; Filologiya, Fəlsəfə, Tarix, İncəsənət və nəzəriyyə aspektləri. Bakı, Səda 2006, XXX

5. Политическое и кулътурное положение  в Азербайджане во времена творчества Низами Гянджеви. Российское философское общество. Труды членов РФО. Выпуск 15, Москва 2008 ЗАО. Московские учебники  – СиДиПресс

6. Nizami Gəncəvinin fəlsəfəsində kamil insan problemi. Azərbaycan Milli ElmlərAkademiyası, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi tədqiqatlar İnstitutu, Fəlsəfə Araşdırmalar İctimai Birliyi. «Fəlsəfə» Elmi-nəzəri jurnalı, №1(10) Bakı AMEA, FSHTİ 2008.

7. Nizami Gəncəvinin əxlaqi görüşləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. «Elmi əsərlər» Elmi-nəzəri jurnalı,  №1 – 2 (13) AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun İnformasiya və Nəşriyyat şöbəsində nəşr olunmuşdur. Bakı, 2009.s.

8. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında humanizm və özünüdərk fəlsəfəsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu, Fəlsəfi Araşdırmalar İctimai Birliyi, YUNESKO-nun Təsis etdiyi “Dünya Fəlsəfəsi Kontekstində İslam Bölgəsi Fəlsəfəsinin Tədqiqi və Tədrisi problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Nəzəri seminarın məruzələri. Bakı. 2010, “Təknur”.

9. Воспитательные вопросы образования в творчестве Низами Гянджави. Национальный педагогический университет имени М.П.Драгомонова Украинская академия наук 2011.

10. Воспитательные вопросы в творчестве Низами  Гянджеви. Гилея: Науковий висник. №5, 2011, Киев.

11. İ.Əfəndiyev dramaturgiyasında sovet qadını obrazının fəlsəfi təhlili. // Azərbaycanda qadın məsələsi (60-90-cı illər), B. 2011.

12. Nizami Gəncəvi fəlsəfəsində kamil insan problemi. //ADMİU”, Mədəniyyət Dünyası”jurnalı 2012, №23, 0,8 ç.v.

13.Təhməzova Elmira. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında gender məsələsinin qoyuluşu. // Elmi əsərlər. AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, B., Təknur, 2011, №18

14.Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemləri, // Azərbaycanda qadın məsələsi // XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər), B., Təknur, 2012.

15.Əlil uşaqların sosial problemləri // Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, B. 2013, Təknur

16.Tərbiyə prosesində dini dəyərlərin rolu // Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, B. Təknur, 2013

17. KİV-in müasir insanın formalaşmasında rolu// Mədəniyyət: postqeyri-klassika və postmodernizm dövrü, B.,  Elm və təhsil,  2015,  s. 396-404;

18. Azərbaycanda gender maarifinə dair bəzi mülahizələr //Azərbaycanda ailə və gender məsələləri: mövcud vəziyyət və problemlərin həlli yolları, Bakı, Avropa, 2015

19.Nizami Gəncəvi yaradıcılığında gender məsələsinin qoyuluşu// AMEA Fəlsəfə İnstitutu Elmi Əsərlər toplusu, B. Təknur, 2017

20.Tolerantlıq Azərbaycançılıq məfkurəsində// Multikulturalizm və insan haqları - mövzusunda beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları, B. Nurlar,  2017.

21. Qarabağ münaqişəsi haqda// // Qarabağ dünən, bu gün və sabah / XVI Respublika elmi-əməli konfransının materialları, B. Elgün, 2018.

22. N. Gəncəvinin əsərlərində tarixə fəlsəfi baxış //Tarixin fəlsəfəsi: retrospektiv və perspektiv. Bakı, Azərbaycan, 2018
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Rusiya Fəlsəfə Cəmiyyətinin üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti AMEA–nın fəlsəfə kafedrasınin müəllimi- 3 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4393484 
Mobil tel. (+994 50) 2276662 
Ev tel. (+994 12) 5132584 
Faks  
Elektron poçtu