Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əsədova Nailə Müzəffər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Quba şəhəri    
Təvəllüdü 21.07.1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

7211.01

Estetika

Estetik təfəkkür və onun əsas inkişaf mərhələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Mənəvi-estetik dəyərlər: mahiyyəti, tarixi və bu günü. Bakı, 2017. – 160s.
Elmi əsərlərinin adları 1. İrreal məzmun və onun rasional ifadəsi. – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnistutunun 60 illiyi və YUNESKO-nun “Ümumdünya Fəlsəfə Günü”nə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı: Elm. - 2005, s. 203-206 (Adil Əsədov ilə birgə).

2. Gözəlliyin ontoloji əsasları ətrafında düşüncələr. – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnistutunun 60 illiyi və YUNESKO-nun “Ümumdünya Fəlsəfə Günü”nə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı: Elm. - 2005, s.266-273 (Adil Əsədov ilə birgə).

3. Virtual reallıq estetik təfəkkürün obyekti kimi. – YUNESKO-nun təsis etdiyi “Ümumdünya Fəlsəfə Günü”nə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. B.: 2006, s. 158-160.

4. Realizm, yoxsa romantizm: dünyaya obyektivist və estetik baxış arasında. – Müasir cəmiyyətin aktual problemləri. Gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq Simpoziumunun materialları. Bakı: Mütərcim. - 2007. – s. 25-29.

5. Virtual reallıq və irreal məzmun estetik təfəkkürün ontoloji əsasları kimi. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Elmi Əsərləri. - 2008, №. 1(11) s. 50-54.

6. Riyaziyyatda və təbiətşünaslıqda estetik və ontoloji təfəkkür məqamlarına dair. - // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2010, №. 1(14) s.25-31.

7. İncəsənətdə irreal məzmunun təqdimatına dair: Hartman və Orteqa-i-Qasset konsepsiyalarının müqayisəsi. // Fəlsəfə və sənətşünaslıq: fənnlərarası qarşılıqlı təsirin metodologiyası. Beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. Bakı: Təknur, 2010. – s.65-66.

8. Estetik təfəkkürün təşəkkül xüsusiyyətlərinə dair (Azərbaycan mədəniyyətinin materialları əsasında). - // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2011, №. 2(17) s.88-94.

9. Antik estetik təfəkkürə dair.// YUNESKO-nun təsis etdiyi “Ümumdünya Fəlsəfə Günü”nə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları/ AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. B. Təknur, 2011, s.185-189.

10. Virtual reallıq və onun estetik ifadəsi. – YUNESKO-nun ümumdünya Fəlsəfə gününə həsr olunmuş „İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları və Fəlsəfə“ mövzusunda keçirilmiş elmi konfransının materialları, 28 noyabr 2013-cü il. B., Təknur, 2013, s. 53-60.

11. Виртуальная реальность с точки зрения эстетического мышления.// Гiлея : науковий вiсник : збiрник наукових праць / гол. ред.. В. М. Вашкевич. – К. : ПП “Видавництво” . “Гiлея”, 2014. – Вип. 87 (8). - с. 201-204.

12. Qədim şərq estetik təfəkkürü və onun tarixi təkamülü kosmosentrizm prinsipi işığında. // Elmi əsərlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, 2016, 1(26).

13. Mənəvi-estetik dəyərlər: mahiyyəti, tarixi və bu günü. Monoqrafiya. Bakı: QHT nəşriyyatı, 2017. – 160s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyası İdarə Heyətinin üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393479  
Mobil tel. (+994 55) 8596590  
Ev tel. (+994 12) 5799280  
Faks  
Elektron poçtu nailya_asadova@inbox.ru