Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Folklor İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abbasov Elçin Hüseynağa oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəlilabad şəhəri 
Təvəllüdü 04.12.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, filologiya 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5719.01

Folklorşünaslıq

“Koroğlu” eposunun poetikası (Paris nüsxəsi əsasında) 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri “Koroğlu” dastanı ilə bağlı araşdırmalar 
Elmi əsərlərinin adları 1. «Koroğlu»: poetik sistemi və strukturu. Bakı, Nurlan, 2008, 140 s. (monoqrafiya).

2. Lətifə poetikası. Prof. Y.Qarayevin bir araşdırması üzərində düşüncələr // «Dədə Qorqud» jur., 2001, №1, s.117-122.

3. Oğuz eposunun tarixiliyinə dair («Oğuz kağan», «Kitabi-Dədə Qorqud», «Koroğlu») / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, X kitab. B., Səda, 2001, s.92-100.

4. «Koroğlu»nun invariant strukturu: kosmoloji sxem / Struktur-semiotik araş­­dırmalar, №2. B., Səda, 2002, s.55-58. 

5. «Koroğlu» dastanında döyüş ritualının poetik mətn təzahürləri / Azərbay­can şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXIX kitab. B., Nurlan, 2009, s.92-98.

6. Orta əsr mənbələrində türklərin ənənəvi mədəniyyəti, dini və folkloru (M.Suriyalının «Xronika»sı) / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXX kitab. B., Nurlan, 2009.

7. “Leyli ve Mecnun”: Füzulide ve Azerbaycan halk edebiyatında / Canını cananı­na feda eden ozan Fuzuli. Ankara, BRC Basım Matbaacılık, 2010, s.21-24.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Azər­baycan Respublikasi Mədəniyyət və Turizm Na­zir­liyi­nin nəzdində Qeyri-maddi mədəni irs abidələrinin inven­ta­ri­zasiya və identi­fikasiyası üzrə Komissi­yanın üzvü.

AMEA Folklor İnstitutu Elmi Şurasının üzvü. 

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutuAZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31
Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 55) 7017704 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu elmi_katib@folklore.sciense.az