Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Şıxəliyev Emin Arif oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonu, Danzik kəndi 
Təvəllüdü 1975, 03 oktyabr 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ankara Universiteti, Dil və Tarix-Coğrafiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində Rusiya və İran faktorları

Şifr yoxdur

Ümumi türk tarixi

Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində Rusiya və İran faktorları
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

4 kitab, 64 elmi məqalə

 

2 kitab, 22 məqalə

 

10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Türkiye ve Azerbaycan açısından ermeni sorunu. Ankara: Türk Vakfı yayınları, 2001, 231 s.

2. Kafkasya jeopolitiğinde Rusya, İran, Türkiye rekabetleri ve ermeni faktörü. Ankara: Naturel yayıncılık, 2004, 378 s.

3. Erməni iddialarının siyasi mahiyyəti. Bakı: Nurlan, 2006, 186 s.

4. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sivilizasiyalararası müna­sibətlər kontekstində. Bakı: Elm və Təhsil, 2011, 324 s.

5. Ermenilerin kimliği ve Büyük Ermenistan efsanesi // Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) dergisi. Ankara: 2005, sayı:17, s. 367-386

6. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının perde arkası: Rusya-Türkiye çatışması / Ermeni Araştırmaları 2. Türkiye Kongresi Bildirileri. I cilt, ASAM, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara: 2007, s. 1067 – 1081

7. Ermenilerin Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik toprak iddiaları / Yeni Dönemde Türk Dış Politikası. Uluslararası IV. Türk dış poltikası sempozyumu tebliğleri. Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) yayınları, 2010, s. 379-390

8. Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Ermenistan-Azerbaycan Çatışması // Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Çankırı, 2012, cilt: 3, sayı:1, s. 139-160

9. The Armenian Question in the Context of the Clash of Civilizations and Geopolitical Interests, Its impact on Armenia-Azerbaijani Relations and Vision of the Near Future // Review of Armenian Studies. A Biannual Journal of History, Politics and International Relations, Ankara, 2013, no: 27, p. 89-129

10. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının yakın geleceği: barış mı, savaş mı, yoksa ateşkes mi? Ermeni Araştırmaları dergisi, Ankara, 2013, no: 45, s. 73-91

11. Ermənilərin “din” strategiyasının əsas istiqamətləri // Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2014, say: 7-8, s. 65-81 və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi, AZ 7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 76
Vəzifəsi Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6370335 
Ev tel. (+994 36) 5441579 
Faks  
Elektron poçtu emin.amea@yahoo.com