Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədzadə Natiq Nazim oğlu

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 1971-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

1918-1920-ci illərdə Azərbaycan dövlətinin iqtisadi kursunun formalaşdırılmasında siyasi partiyaların rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

 

1


15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri “Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində azərbaycanlıların soyqırımı” (“Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана (1918-1920)”) adlı monoqrafiya. Bakı, 2014.
Elmi əsərlərinin adları Monoqrafiya:

1. Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана (1918-1920). Баку, 2014.

Kollektiv monoqrafiyalar:

1. Геноцид азербайджанского народа весной 1918 г. Палачи и организаторы («Степан Шаумян – главный организатор геноцида тюрко-мусульманского населения Азербайджана» adlı məqalə). Баку, 2013.

2. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları (1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində azərbaycanlıların soyqırımı” adlı məqalə). Bakı, 2016.

Məqalələr:

1. Влияние политических партий на экономический курс Азербайджанской Демократической Республики в конце 1918 – начале 1919 гг. Tarix və onun problemləri, 1998, № 2, 238-248.

2. Специфика партийной системы и ее отражение в экономической политике АДР. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının birgə keçirdiyi gənc alimlərin Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi konfransının materialları. Bakı, Елм, 1999, с. 25-26.

3. Позиции политических партий Азербайджана по экономическим вопросам накануне провозглашения независимости (февраль 1917-май 1918). Материалы научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджана – май 1999 г. Баку, Елм, 2000, с. 113-115.

4. Sosial böhranın artması şəraitində (aprel 1919 – aprel 1920) Azərbaycan Cümhuriyyətinin iqtisadi kursuna siyasi partiyaların təsiri. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 81-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Elm, 2000, с. 78-84.

5. Роль политических партий в формировании экономического курса Азербайджанской Демократической Республики. «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri» beynəlxalq elmi sessiyanın materialları (9-cu iclas). Bakı, 2003, 28-37.

6. Экономический курс правительства правых сил в начальный период деятельности Азербайджанской Демократической Республики (май - декабрь 1918). Müstəqillik yollarında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, Елм, 2004, с. 77-92.

7. Складывание основ социально направленного экономического курса АДР как результат взаимодействия центристских и левых политических сил (декабрь 1918 - апрель 1919). Müstəqillik yollarında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, Елм, 2004, с. 93-108.

8. Экономический курс левоцентристской коалиции в условиях обострения социального кризиса в АДР (апрель – декабрь 1919). Tarix və onun problemləri, 2004, №2, с. 115-123.

9. К вопросу о торгово-промышленной политике Азербайджанской Демократической Республики. Труды Института истории НАН Азербайджана, 2008, том 25, с.47-61.

10. Степан Шаумян – главный организатор геноцида тюрко-мусульманского населения Азербайджана. // Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. I cild. 26 Bakı Komissarlarının əsl tarixi. Bakı, 2009, s.39-46.

11. Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана в период Первой мировой войны. // Труды Института истории НАН Азербайджана, Материалы международной научной конференции «Первая мировая война и Азербайджан», 2014, № 48, 49, 50, с. 331-340.

12. Армянская агрессия против Азербайджанской Демократической Республики и геноцид азербайджанцев в Карабахе (1918-1920). // Труды Института истории НАН Азербайджана, Материалы II международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920)», 2015, № 52, 53, 54, 55, с. 75-80.

13. Геноцид азербайджанцев в контексте политики великих держав (1918-1920). // Труды Института истории НАН Азербайджана, Материалы III международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920)», 2015, № 56, 57, 58, с. 279-284.

14. “1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində azərbaycanlıların soyqırımı”. // “Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları”. Bakı, 2016, s. 105-114.

Rus dilinə tərcümə etdiyi əsərlər:

1. Иреванское ханство. Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. Баку, «Чашыоглу», 2010, 620 с.

2. Губадлы. Ворота древней Азербайджанской земли Зангезура. Баку, 2013, 100 с.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Fəxri fərmanı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımları tarixi şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 55) 8803099 
Ev tel. (+994 12) 5684980 
Faks (+994 12) 5102163 
Elektron poçtu natigmamedzade@yandex.com