Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Axundova Nərgiz Faiq qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
Təvəllüdü 26.06.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən Tarixi və içtimai fənlər

XV-XVI əsr Azərbaycan dövlətləri “İranın Kembric Tarixi”ndə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3

 

30


4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları Kitablar:

«Азербайджанские государства в 15-16 вв. по материалам «Кембриджской истории Ирана»», «Об истории азербайджанских государств Аккоюнлу и Каракоюнлу. Туркманские династии (выдержки из «Кембриджской истории Ирана»)», «Об исторических соприкосновениях азербайджанской и китайской культур».

Elmi məqalələr:

«Azərbaycan Atabəyləri, Ağqoyunlu və Səfəvilər dövrünün görkəmli azərbaycanlı qadınları», «Вопросы сефевидо-османских взаимоотношений по материалам КИИ», «История хазар по материалам Ахмада Ибн Фадлана», «О взаимоотношениях государств Аккоюнлу и Сефевидов с польским государством», «Вопросы исследования средневековой истории Азербайджана в годы независимости», «О распространении китайского фарфора в сефевидском государстве», «Об освещении некоторых проблем из истории Аккоюнлу авторами КИИ», «Освещение периода правления Тахмасиба авторами КИИ», «Знаменитая усыпальница шейха Сефи ад-Дина в Ардебиле – как колыбель истории азербайджанского государства Сефевидов и великолепный памятник архитектуры», «Личность Джаханшаха в «Кембриджской истории Ирана»» və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 6 illik pedagoji fəaliyəti ali təhsil müəssisələrində aşaqdakı fənlər üzrə: “Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi”, “Avropa və Amerika ölkələrinin tarixi”, “Türk xalqlarının tarixi”, “Mədəniyyətşünasliq” – rus dilində, və “Vətən tarixi” – ingilis dilində.   
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Azərbaycan orta əsrlər tarixi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 50) 3716191
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu nara.akhundova@hotmail.com