Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Sadıqova Gülcamal Nəriman qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıGöyçay rayonu 
Təvəllüdü 05.07.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Şuşa şəhərinin tarixi (XIX-XX əsrin əvvəlləri)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri “XIX əsrin II yarısında Göyçay qəzasında demoqrafik durumuna dair”,

Göyçay tarixinin mənbəşünaslığına dair (1867-1917) 

Elmi əsərlərinin adları 1. Развитие просвещения в Шуше в XIX –начале ХХ вв. – Тез, докл. VIII республиканской научной конференции аспирантов вузов Азербайджана. Т.I, Баку, 1985.

2. Население и социальный состав города Шуши в XIX – начале ХХ вв. – Материалы республиканской научной конференции аспирантов, II книга. Баку, 1966.

3. К вопросу о территории и населении города Шуша в XIX – начале ХХ вв. – Изв. АН Азерб. ССР, Сер.ист., филос. и права, 1987, №2.

4. Присоединение Карабахского ханства к России / Материалы II конференции молодых ученых, посвященной 40 – летию Победы /. - Баку, 1987.

5. Ремесленное производство города Шуши в XIX – начале ХХ вв. – Материалы республиканской конференции молодых ученых АН азерб. ССР, Баку, 1987.

6. К вопросу о положении и борьбе трудящихся масс города Шуши в XIX в. – Рукопись депонирована 29.05.87 /№29603/ в ЦНИОН-е.

7. Şuşa şəhərinin tarixi (XIX-XX əsrin əvvəlləri) monoqrafiya. Bakı, Nurlan, 2004, 11,5 ç.v.

8. «XIX əsrin IIyarısında Göyçay qəzasında demoqrafik durumuna dair» // Bakı Dövlət Universiteti Xəbərlərində çapdadır. 0,5 ç.v.

9. «XIX əsrin II yarısında Göyçay qəzasında demoqrafik durumuna dair» // Bakı Dövlət Universiteti Xəbərlərində çapdadır. 0,5 ç.v.

10. «Göyçay tarixinin mənbəşünaslığına dair (1867-1917)» // Akademik İ.H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materiallarında. 0,3ç.v.

11. Rus çarizmin Şimali Azərbaycanda müstəmləkə darəçilik sisteminə dair (1801-1859) // Bakı Dövlət Universiteti Xəbərlərində çapda. 0,8ç.v.

12. Göyçay bölgəsi tarixinin tarixşünaslığına dair. Tbilisi. Кавказ и мир jurnalında çapda, 0,16 ç.v.

13. «XIX-XX əsrin əvvəlləri Şuşa şəhərinin büdcəsi və abadlığı // Материалы Международный Научной Конференции Дагестанского Государственного Университета.

14. «Azərbaycan Alban Kilsəsi» // Sənədlər toplusu üçün material toplanılıb. 4 ç.v.

15. Azərbaycan Tarixi Arxiv sənədlərində (XIX-XX əsrlər) (Rusiya Dövlət tarix Arxivinin sənədləri) // Sənədlər toplusu üzrə materialları yerinə yetirilib.

16. «XIX-XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan sənədləri» // Azərbaycan tarixi IIcild (istehsalatda). 1 ç.v.

17. «XIX-XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin tarixi» - kollektiv monoqrafiya. Material toplanılıb. 3 ç.v.

18. Из истории городов Северного Азербайджана в годы первой мировой вайны – istehsalatda. 0,5 ç.v.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 2116336 
Ev tel. (+994 12) 4368212
Faks  
Elektron poçtu