Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Qafqazşünaslıq İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Hüseynova Südabə Novruzəli qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıAğstafa şəhəri   
Təvəllüdü 04.12.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

6114.01

Sosial psixologiya

Müasir cəmiyyətdə şəxsiyyətin hüquq düşüncəsinin sosial-psixoloji aspektləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21

 

1

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Şəxsiyyətin hüquq düşüncəsinin mahiyyət və məzmununu, struktur və funksiyalarını hərtərəfli və dərindən araşdırmışdır.

Şəxsiyyətin hüquq düşüncəsinin formalaşması probleminin nəzəri əsaslarını geniş şəkildə tədqiq etmişdir.

Müasir dövrdə Azərbaycanda hüquq düşüncəsinin formalaşması xüsusiyyətlərini araşdırmışdır.

Hüquq düşüncəsinin formalaşmasında hüquqi maarifləndirmə məsələlərini tədqiq etmişdir.

Şəxsiyyətin hüquq düşüncəsinin müasir şəraitdə inkişafının sosial-psixoloji tədqiqini geniş şəkildə araşdırmışdır.

Hüquq düşüncəsinin inkişafina təsir göstərən neqativ amillərin profilaktikası məsələlərini tədqiq etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Şəxsiyyətin hüquqi sosializasiyası və hüquqi düşüncəsi problemi

2. Hüquqa zidd davranışın sosial-psixoloji motivləri.

3. Azərbaycanda hüquq düşüncəsinin formalaşmasının tarixi əsasları

4. Hüquqi təfəkkür tərzi şəxsiyyətin sosiallaşmasının tərkib hissəsi kimi

5. Hüquqi maarifləndirmə hüquq düşüncəsinin formalaşmasının əsasları kimi

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2010-2016-cı illər BDU-nun Pedaqoji və sosial psixologiya kafedrasında saathesabı müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutuBakı şəh., Hüseyn Cavid pros.115, IV mərtəbə, AZ1073  
Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu sudabe-askerova@rambler.ru