Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şərqşünaslıq İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Şıxıyeva Səadət Məmməd qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

10.01.03

Filologiya

Nəsiminin lirikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 176

 

53


4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 3
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. “Seyid  İmadəddin Nəsimi” (portret-ocerk), Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi,  III c.,  Bakı, “Elm”, 2009, s. 206-229, 237-251.

2. Seyid İmadəddin Nəsimi: qüdrət bəhrinin sərrafı (10 c.v.) (çapdadır).

3. 175-dək elmi məqalə və tezis
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

1. AMEA аkаd. Z.M.Bünyаdоv аdınа Şərqşünаslıq İnstitutunun “Elmi araşdırmalar”ı, elmi redaktor.

2. “Turkish Studies” adlı beynəlxalq indeksli elmi elektron jurnal, Mərkəzi Asiya üzrə koordinatoru,

3.“E-Journal of New WorldSciencesAcademy” (NWSA) (elektron elmi jurnal), redaksiya heyəti üzvü.

4.“Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi” (elektron elmi jurnal), Azərbaycan üzrə rubrika redaktoru, rəyçi (hakem),  redaksiya heyəti üzvü.

5.“Türkbilim” (Türkiye Dişi Bilimsel Hakem Kurulu), 2009-2013.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 7156031
Ev tel. (+994  12) 217004
Faks  
Elektron poçtu shikhiyevas@gmail.com