Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şərqşünaslıq İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məhəmmədi Məsiağa Əhməd oğlu

 

Veb-sayt http://mesiha.blogspot.com/   
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şirvan şəhəri
Təvəllüdü 01.05.1963
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

10.01.03, 10.01.06

Azərbaycan ədəbiyyatı, Dünya ədəbiyyatı

Saib Təbrizinin lirikası və farsdilli poeziyada “hind üslubu” problemi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

10 kitab, 60-dan çox məqalə

 

1 kitab, 8 məqalə 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri Dünya şərqşünaslığında ilk dəfə olaraq farsdilli ədəbiyyatda hind üslubunun təkamül mərhələlərinin, ideoloji və estetik əsasının müəyyənləşdirilməsi; Azərbaycan ədəbiyyatına, tarixinə və fəlsəfi fikrinə aid orta əsr mənbələrinin şərhli tərcüməsi. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Saib Təbrizi və fardilli poeziyada “hind üslubu”, Bakı, "Elm", 1994

2. Sədi və Hafiz. Bakı, "Nurlan", 2004

3. Şəms və Mövlana. Bakı, "Nurlan", 2010

4. Qızılbaşlar tarixi. Fars dilindən tərcümə və şərhlər. Bakı, "Azərbaycan", 1993

5. Yusif Qarabaği. Yeddi bağ. Fars dilindən tərcümə, ön söz və şərhlər. Bakı, "İrşad", 1997
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu nəzdində FD 01.151 Dissertasiya Şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin xarici dillər kafedrasının dosenti (1993-1994); “Azərbaycan” Universitetində və Bakı Dövlət Universitetində Şərq ədəbiyyatı tarixindən mühazirələr oxunması
Digər fəaliyyəti  "Cahan" elmi, ədəbi, ictimai jurnalının (1997-1998), "Hikmət" elmi araşdırmalar toplusunun (2003-2004) və “Bakı-Təbriz” jurnalının (2006-2010) redaktoru
Təltif və mükafatları

1. “Hərbi xidmətlərə görə” medalı

2. “Dünya ədəbiyyatı” jurnalının “Ustad” mükafatı 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi İran filologiyası şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4388755 
Mobil tel. (+994 50) 3885111
Ev tel. (+994 12) 5696828
Faks  
Elektron poçtu mesih63@gmail.com