Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Yer Elmləri Bölməsinin fəlsəfə doktorları

Qasımova Reyhan Cavad qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 09 aprel 1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU) 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.15.12

“Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi”

“Dərin neft və qaz yataqları şəraiti üçün buxar-maye müvazinətinin hesablanması səmərəliliyinin artırılması”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Qazkondensat sistemlərində faza çevrilmələrinin analitik bazası səmərəliləşdirilib və bu tədqiqat nəticələri əsasında nəql olunan qaz sistemlərində kondensat miqdarının təyin edilməsi üçün yeni hesabat üsulu yaradılmışdır. Bu üsul Daşgil-Qaradağ yıgım məntəqəsindəki separatorun son pilləsindən qazayırma zavoduna nəql olunan qazın tərkibindəki kondensat itgisinin miqdarının hesablanması üçün istifadə olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Abasov M.T. və s. “Изучение влияния критических свойств газов на процесс испарения углеводородных конденсатов” Azərb. MEA Xəbərləri,Yer elmləri, 2012, №3, səh. 49-54

2. Abbasov Z.Y. və s. “Qazların xüsusiyyətlərinin qazkondensat quyusunun quyudibi zonasının effektiv işlənməsinə təsiri” “Neftqazçıxarmada yeni texnologiyalar”. II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Məruzələrin tezisi, Bakı, 6-7 sentyabr, 2012

3. Abbasov Z.Y. və s. “Çoxkomponentli karbohidrogen sistemlərin retroqrad kondensasiya prosesinin maye və qaz münasibətləri zəminində tədqiqi”. Azərb. MEA Xəbərləri,Yer elmləri, 2015, №1-2, səh. 48-52

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

2010-2013-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Qazkondensat yataqlarının işlənməsi və istismarı” kafedrasında müəllimə

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsinin  fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi, 30 
Vəzifəsi AMEA Rəyasət Heyəti Yer Elmləri Bölməsinin elmi katibi 
Xidməti tel. (+994 12) 4922843  
Mobil tel. (+994 55) 6267592 
Ev tel. (+994 12) 3750709 
Faks (+994 12) 4922843  
Elektron poçtu

reyhan@list.ru