Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin fəlsəfə doktorları

Rzayev Azay Qurbət oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Rusiya Federasiyası, Saxalin 
Təvəllüdü 01.10.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.04.12

Геофизика

Магнетизм и происхождение остаточной намагниченности осадков Восточно-Тихоокеанского поднятия

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

68


21

 

47 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Şərqi Sakit Okean qalxımının dərinsulu çöküntülərinin maqnitliyi öyrənilmişdir.

Seysmogen zonalarda anomal seysmomaqnit effektin xüsusiyyətləri öyrənilmiş və onun seysmotektonik asılılığı göstərilmişdir.

Seysmogen zonaların geodinamik rejiminin gərginliyin geomaqnit sahə variasiyalarında əks olunması öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.А.Г.Рзаев, М.И.Исаева, Т.Я.Маммадли Оптимизация наблюдательной сети   и магнитовариационных станций  при сейсмопрогностических исследованиях Док. НАНА №6, 2005 г. с. 88-93. Г. LXI

2. А.Г.Рзаев, М.И.Исаева. Магнитные  свойства  сейсмомагнитные эффекты горных пород Шеки-Шамахинской  сейсмогенной зоны. AMEA Xəbərlər. Yer Elmləri 2006, №2 s.38-41

3. А.Г.Рзаев, Отражение  напряженного состояния сейсмогенных зон  в геомагнитном поле. AMEA  “Xəbərlər”, Yer Elmləri, №4, 2008, s. 27-34.

4. A.Q.Rzayev,  Q.C.Yetirmişli, R.R.Abdullayeva, E.M.Bağırov, R.A.Kərəmova

Azərbaycan ərazisinin seysmikliyi geofiziki və geokimyəvi sahələrindəki seysmoanomal effektlərin tədqiqi

2008-ci ildə Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin  kataloqu, Bakı, 2009, “Elm”, səh. 209-223

5. А.Г.Рзаев,

Исследования тектомагнитных эффектов в зонах с высокой геодинамической активностью.

Сб. Проблемы сейсмологии в Узбекистане, №7, т.1, 2010, Ташкент.

6. А.Г.Рзаев

Выявление потенциальных зон сейсмотектонических деформаций по магнитным данным.

Каталог сейсмопрогностичес-ких  наблюдений на территории Азербайджана в 2010г., с. 128-132, Баку, 2011г.

7. А.Г.Рзаев, Г.Д.Етирмишли,  Р.А.Керамова, Р.Р.Абдуллаева, С.Э.Казымова

Опыт сейсмологических  и сейсмопрогностических исследований  в Азербайджане   

Ростов, Совещание Черноморских стран 2011г. Экологический вестник научных центров ЧЭС, 2012, №1, с. 39-51.

8.  А.Г.Рзаев, Х.П.Метакса, М.И.Исаева

Параметры сейсмической опасности Шамахы-Исмаиллинской очаговой зоны землетрясений.

2011-ci ildə Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin Kataloqu. Bakı, 2012, s. 302-310.

9. А.Г.Рзаев, Х.П.Метакса.

Закатальские  землетрясения 7 мая 2012 года: загадки геодинамического режима и сейсмомагнитный эффект.

2011-ci ildə Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin Kataloqu, Bakı, 2012, s. 350- 360.

10. А.Г.Рзаев, Етирмишли Г.Д. Казымова  С.Э.

Отражение геодинамического режима в ваариациях напряженности геомагнитного поля (на примере южного склона   Большого  Кавказа).

АМЕА «Хəвərlər» Yer  Elmləri,  №4, 2013 c.3-15      

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan  Seysmoloqlar Assosiasiyası
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

AMEA-nın Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nigar Rəfibəyli küç., 25
Vəzifəsi Baş direktorun elmi məsələlər üzrə müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 4923165 
Mobil tel. (+994 55) 2230686 
Ev tel. (+994 12) 4937721 
Faks (+994 12) 4921455 
Elektron poçtu

azay_r@yahoo.com