Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin fəlsəfə doktorları

Kazımova Səbinə Eldar qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 08.04.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad25.00.10

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Həcmi dalğalara əsasən orta kür çökəkliyinin Yer qabığınınsürət modeli

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

53

 

22

 

31 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

AMEA Yer Elmləri Bölməsinin 2012-ci ildə 2 mühüm elmi nəticələrin həmmüəllifi: 

 1. Ilk dəfə Azərbaycan seysmotelemetrik stansiyaların məlumatları əsasında instrumental üsulu ilə, Lökbatan palçıq vulkanının 3 səviyyəli püskürmə prosesi qeyd olunub. Hər bir püskürməyin davamlığı, dərinliyi və ayrılan enerjisi təyin olunub. İcraçılar: (g.-m.e.d. Q.C.Yetirmişli, g.-m.f.d. S.E.Kazımova)

2. Azərbaycan seysmotelemetrik stansiyaların məlumatları əsasında, ocaq mexanizmlərinin məlumat bazası yaranıb (М≥2,5) və respublika ərazisinin fərdi seysmogen zonalarında seysmotektonik deformasiyaların xüsusiyətləri müəyyən olunub. İcraçılar: (g.-m.e.d. Q.C.Yetirmişli, g.-m.f.d. S.E.Kazımova) 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Сейсмотомографическое исследование коры юго-востока Кавказа с использованием триангуляции Делоне по данным времен пробега Р волн // Сборник научных трудов “Динамические процессы в геосферах”, ИДГ РАН, М.:, 2010, с. 140-147 (соавторы Усольцева О.А., Казымов И.Э.)

 2. Построение одномерной скоростной модели Среднекуринской впадины Азербайджана по объемным волнам // Труды молодых ученных, Владикавказский научный центр РАН, Владикавказ: 2010, с. 178-183

 3. Построение одномерной скоростной модели Среднекуринской впадины Азербайджана по объемным волнам // Труды молодых ученных, Владикавказский научный центр РАН, Издательство «Терек», 2010.

 4. Сейсмическая анизотропия под южным склоном Большого Кавказа // Известия ИГ НАНА, 2011 № (соавтор Етирмишли Г.Д.)

 5. ЛЕРИКСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПРОИЗОШЕДШЕЕ 11.07.2007 г. // Землетрясения Северной Евразии, 2007 год, РАН Геофизическая Служба, Обнинск 2012 г. (соавтор Етирмишли Г.Д.)

 6. Опыт сейсмологических и сейсмопрогностических исследований в Азербайджане // Экологических вестник научных центров ЧЭС. 2012 № 1 (соавтор Етирмишли Г.Д.)

 7. Одномерная скоростная модель среды среднекуринской впадины по данным местных землетрясений Азербайджана // Физика Земли, 2011, № 9, 103-112 (соавтор Етирмишли Г.Д.)

 8. Взаимосвязь очаговых зон землетрясений с глубинными разломами в Шамахы-Исмаиллинском районе за период 1993-2009гг. // Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin kataloqu, 2010 (соавтор Етирмишли Г.Д.)

 9. Сравнительный анализ механизмов очагов землетрясений южно-Каспийской впадины и континентальной части территории Азербайджана // Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin kataloqu, 2010, 76-82 (соавтор Етирмишли Г.Д.)

 10. Скоростная модель земной коры Азербайджана по данным цифровых сейсмических станций // Геология и Геофизика Юга России, №1/2012, ISSN 2221-3198, 59-73 (соавтор Етирмишли Г.Д.)

 11. Динамика сейсмичности Нижнекуринской впадины на основе цифровых сейсмологических данных // Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələr, Bakı. 2012, 167-173 (соавтор Етирмишли Г.Д.)

 12. Сейсмотомографические исследования земной коры Южного склона Большого Кавказа // Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin kataloqu, 2010, 82-88 (соавтор Етирмишли Г.Д.)

 13. Отражение геодинамического режима сейсмогенных областей в вариациях напряженности геомагнитного поля (на примере азербайджанской части южного склона и юго-восточного погружения Большого Кавказа) // AMEA Xəbərləi, Yer Elmləri, 4, 2013, 3-15. (соавтор Етирмишли Г.Д.)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
 1. IRIS (Incorporated Research Institution for Seismology)
 2. EMSC (European Mediterranean Seismological Centre)
 3. ORFEUS (Observatories and Research Facilities for European Seismology)
 4. ESC (European Seismological Commission)
Pedaqoji fəaliyyəti 2012.10-2012.12 - BDU 
Digər fəaliyyəti 

İşlədiyi dövrdə bilik səviyyəsini yüksəlməklə, elmi məqalələr yazmış, elmi konfranslarda və hesabatlarda məruzə ilə çıxış etmiş, xarıcı ezamiyyətlərdə olmuş, müasir elmi texnologiyaları öyrənmiş onları öz işimizdə tətbiqinə səy göstərmişdir.

Təltif və mükafatları

AMEA-nın Fəxri Fərmanı 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nigar Rəfibəyli küç., 25
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+99412) 5105360 
Mobil tel. (+994 50) 5750557 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

sabina.k@mail.ru