Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şəki REM-in fəlsəfə doktorları

Xəlilov Zərbali Murad oğlu

 

Anadan olduğu yer Şəki rayon, Vəzərət kəndi   
Təvəllüdü 10.12.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ryazan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad24.11.01

İnsan və heyvan fiziologiyası

Müxtəlif inək cinslərində zülal mübadiləsinin bir sıra göstəricilərinin müqayisəli xarakteristikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60 (58məqalə 2 tezis)

 

25
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. İpəkçilikdə altozid SR-10 preparatının  istehsalat şəraitində tətbiqi nəticəsində  tut ipək qurdunun barama məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı ipəyin texnoloji parametrlərini yaxşılaşdırmaqla 1 kq barama toxumundan  4-5 min manat əlavə gəlir əldə olunmasına imkan verir.
  2. Tut ipək qurdunun hemolimfasında və barama  toxumunda bir sıra fermentlərin aktivliyini təyin etməklə biokimyəvi test  hazırlanmışdır ki, bu da müxtəlif cins və hibridlərin məhsuldarlığını əvvəlcədən proqnozlaş dırılma sına imkan verir.
  3. Baramadan çıxan kəpənəyin baş hissəsindən təbii neyrohormon preparatı alınmışdır ki, bu da ipəkçilikdə barama məhsuldarlığının artırılmasında geniş istifadə oluna bilər.  
  4. İlk dəfə olaraq Şəki-Zakatala bölgəsinin dağlıq və dağətəyi ərazilərində yayılmış yabanı meyvə və giləmeyvə dərman bitkilərinin vegetativ orqanlarında toplanmış ağır  metalların və radionuklidlərin öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. З.М.Халилов Исследование химического состава плодов лимонника китайского (Schirandra chinensis baill).Фундаментальные и прикладные проблемы науки .Т.З. Материалы VI  Международного Симпозиума. Москва. 2011.
  2. З.М.Халилов. Содержание некоторых  минеральных и биологически активных веществ в плодах дикорастущих плодовых и ягодных растений Азербайджана Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Т.З. материалы VI  Международного Симпозиума. Москва 2011.
  3. Влияние синтетического аналога  ювенильного гормона алтозида  SR-10 на свободные аминокислоты в грене, щелкоотделительной железе и жирового тела  тутового  щелкопряда  Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Т.З. материалы VI  Международного Симпозиума. Москва 2012.
  4. Содержание некоторых минеральных и биологически активных веществ в различных частях сумаха.( Rhus L) Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Т.З. материалы VI  Международного Симпозиума. Москва 2012.
  5. Биохимическая характеристика плодов барбариса,  произрастающих в условиях Шекинского района.Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том 3. Материалы VII  Международного Симпозиума,  посвященного 90-летию со  дня рождения академика В.П.Макеева. Москва. 2014
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 45 il elmi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Respublika komsomol mükafatı laureatı 

AMEA  Rəyasət Heyətinin  Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası, Şəki ş., L.Abdullayev küç., 24.
Vəzifəsi Bitkilərin biokimyası şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel. (+994 24) 246-17-12 
Mobil tel. (+99450) 287-28-31
Ev tel. (+99424) 249-51-66
Faks  
Elektron poçtu