Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şəki REM-in fəlsəfə doktorları

Şükürlü Yusif Hacıbala oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki r., Baş Şabalıd kəndi 
Təvəllüdü 27.10.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2206.01

Molekulyar fizika

Fibrionin molekul və ifrat-molekul quruluşuna selenin təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37

 

10

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
  1. Совместное действия УФ-облучения и селена на деформационно-прочностные свойства натурального шелка.  Шелк, 1981, № 4, стр. 27-28.
  2. Влияние гамма-облучения на деформационно-прочносные свойства шелка. Шелк, 1984, № 1, стр. 28-29.
  3. Способ изготовления нагружающего устройства при длительных исследованиях. Заводская лаборатория, 1985,  т. 51(9), с. 72-73.
  4. Установка для снятия кривых деформации материалов. Шелк, 1984, № 2,стр. 25-26.
  5. Влияние постоянного магнитного поля на цитогенетический механизм тутового шелкопряда. Azərbaycan respub. “Təhsil” cəm-nin “Bilgi” jur-lı, fiz.-riy., və yer elmləri seriyası, 2001, No 2.
  6. Использование солнечной энергии для термомеханического разложения твердого топлива в присутст-вии сточных сери-циносодержащих вод. AMEA Fİ,Energetikanın problemləri, 2010, No 2, səh. 88-97
  7. Fibroin lifin daxilinə fizetin molekullarının diffuziyasının birinci və ikinci mərhələsi. AMEA Xəbərlər, Fiz.-riy. və texn. elm. seriyası, fiz. və astro., 2010, No 5, səh. 169-175
  8. Рационального использование рубца – субпродукта II категории. РосАСН, Отд. хран. и перераб. сельхоз. продукции, журнал Хранение и пере-работка сельхозсыря, 2010, № 4, стр. 45-49
  9. Fİbroİn  lifin  daxilinə  fizetin  molekullarının diffuziyasının üçüncü mərhələsi .AMEA Xəbərlər, Fiz.-riy. və texn. elm. seriyası, fiz. və astro., 2011, No 2, səh. 169-173
  10. Yunun antosianlarla rənglənməsinin optimal müddətinin təyini. AMEA Gəncə REM-in “Xəbərlər” məcmuəsi, 2012, № 46, səh.74-77
 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti ADPU  Şəki filialının dosenti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası, Şəki ş., L.Abdullayev küç., 24.
Vəzifəsi Direktor
Xidməti tel. (+994 24) 2461712 
Mobil tel. (+994 50) 6556868
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu yusifsh@mail.ru