Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şəki REM-in fəlsəfə doktorları

Bəkirov Qüdürət Məmməd oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri  
Təvəllüdü 11.06.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Lenin adına Pedaqoji İnstitutunun biologiya fakultəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 
24.09.01.Genetika

Yerli və introduksiya olunmuş tut ipəkqurdu (Bombyx mori L) cinsləri arasındakı hibridlərdə heterozisliyin öyrənilməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1.Tut ipəkqurdu cinsi ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00143 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

2.Tut ipəkqurdu hibridi GE-143 x ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00141 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

3.Tut ipəkqurdu cinsi GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00144 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

4.Tut ipəkqurdu hibridi  ŞZEM-4 x GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə00142 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

5.Tut ipəkqurdu hibridi GE-143 x ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00141№li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

6.Tut ipəkqurdu hibridi  ŞZEM-4 x GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00142 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

7.Tut ipəkqurdu cinsi ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00143 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

8.Tut ipəkqurdu cinsi GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00144 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il 

Elmi əsərlərinin adları

1. Müxtəlif mənşəli tut ipəkqurdu cinslərinin bioloji və texnoloji nişanələrinin öyrənilməsi. AMEA Azərbaycan genetiklər və seleksiyaçılar cəmiyyətinin VII qurultayının materialları. Bakı–1998.s.41-44.

2.Tut ipəkqurdunun genetik ehtiyatının zənginləşdirilməsində klassik üsulların istifadəsi. AMEA I beynəlxalq elmi konfrans. Bio-müxtəlifliyin genetik ehtiyatları. Bakı – 2006 s.229-230.

3.İstehsalat üçün yeni yüksək məhsuldar tut ipəkqurdu hibridlərinin bioloji göstəricilərinin öyrənilməsi. AMEA. Məruzələr.LXVI cild №3.2010.s.99-103.

4.Yerli şəraitə uyğun məhsuldar hibridlərin yaradılması. AMEA Gəncə Regional elm mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi. №39.2010.s.76-78.

5.Müxtəlif coğrafi mühit şəraitindən gətirilmiş cinslərin bioloji göstəricilərinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. №3-4.2010.s.35.

6.İstehsalat üçün yeni yüksək məhsuldar tutipəkqurdu hibridlərinin texnoloji göstəricilərinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. №5. 2010.

7.Yeni yaradılmış hibridlərdə heterozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. №6 .2010.s.133-134.

8.Активность трансаминаз в грене и гемолимфе некоторых пород и линии тутового шелкопряда. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 1.2011.s.93-94.

9.Yeni yaradılmış hibridlərdə heterorozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 3.2011.s.59-60.

10.Kəpənəyin yaşama qabiliyyətinin toxum verməsinə təsiri. Aqrar elminin Xəbərçisi jurnalı. Ukrayna. Kiyev. №3.2011.s.42.

11.Yüksək məhsuldarlığa malik tut ipəkqurdu hibridlərinin istehsalat sınağının nəticələri. AMEA Genetik Ehtiyatlar institutu elmi əsərləri II cild Bakı -2010.s.331-334.

12 Tut ipəkqurdu cinsi ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00143 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

13.Tut ipəkqurdu hibridi GE-143 x ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00141 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

14.Tut ipəkqurdu cinsi GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00144 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

15.Tut ipəkqurdu hibridi ŞZEM-4 x GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə00142 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il

16.Tut ipəkqurdu hibridi GE-143 x ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00141№li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

17.Tut ipəkqurdu hibridi ŞZEM-4 x GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00142 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

18.Tut ipəkqurdu cinsi ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00143 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

19.Tut ipəkqurdu cinsi GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00144 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

20.Mövsümlər arası yemləmənin məhsuldarlığa təsiri. Azərbaycan Aqrar Elmi. №3.2013.s.191 -193.

21.Выбор пород и линий при создании гибридных комбинаций в шелководстве. Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Москва -2012.стр.115-121.

22.О влияния повышения жизнеспособности шелкопряда на его производительность. Aqrar elminin Xəbərçisi jurnalı. Ukrayna. Kiyev. №3.2013.s.80.

23.Tut ipəkqurdu və puplarının yaşama qabiliyyətinin məhsuldarlığa təsiri. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 3.2014.s.159-160.

24.Tut ipəkqurdunun hibridləşmə üçün dözümlü xətlərinin yaradilması. Azərbaycan Aqrar Elmi.№4. 2014s. 121-123.

25. İpəkçilik izahlı lüğət. AMEA ŞREM

26.Yerli və gətirilmiş ipəkqurdu cins və hibridlərinin məhsuldarlıq əlamətlərinin öyrənilməsi “Genetika və selek-siya problemləri”Respublika elmi konfransının materialları Bakı 1996. səh 63-64.

27.Yemləmə və bəsləmə şəraitinin məhsuldarlığa təsiri.AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu. Elmi əsərlər.Bakı. “Elm” 2015.səh 243-246.

28.Tut ipəkqurdunun Şəki-Zaqatala bölgəsinin iqlim şəraitinə uyğun dözümlü xətlərin yaradılması. Azərbaycan Aqrar Elmi.№2. 2016. Səh. 63-65.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

AMEA-nın  Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Şəki Regional Elmi MərkəziAZ5500, Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, L.Abdullayev küç., 24 
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 177 ) 2460411  
Mobil tel. (+994 50) 3920385 
Ev tel. (+994 177 ) 2430248 
Faks  
Elektron poçtu quduret.bekirov@mail .ru