Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şəki REM-in fəlsəfə doktorları

Abdurahmanov Vüqar Əbülfət oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri  
Təvəllüdü 29.05.1972  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat  üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

1208.01
 
Ehtimal nəzəriyyəsi

Markov zəncirinin trayektoriyasinin səviyyəyə birinci dəfə çatma anlari üçün limit teoremləri və onlarin tətbiqləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1.“On limit behavior of linear first passage time of the Markov chain”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXVII ,Baku-2007

2.“Fibrion liflərinə fizitin boyaq maddəsinin diffuziyasinin riyazi modeli”Aspirantlatın və gənc tədqiqatçıların XII Respublika elmi Konfransının materialları Bakı-2008

3.“Центральная предельная теорема для момента первого выхода цепей Маркова за линейную границу”Тезисы  междунaродно го симпозиума « Современные пробле мы математики, механи ки и информатики» ,Нахчеван-2007

4.“О предельном поведение момента первого выхода цепей Маркова за линейную границу”Тезисы XIII Междуна родной конференции по математике и механике , посвященной 70-летию со дня рождения академикаА.Д.Гаджиева Баку-2007

5.“Центральная предельная теорема для момента первого выхода цепей Маркова за линейную границу”Тезисы научный конференции посвя щенной 85 летию со дня рождения Гейдара Алиева.   Баку-2008

6.“On a behavior of the first linear border crossing moment distribution for the Markov chain”The 2 nd  International Conferense on Control and Optimization with Industrial Applications Bakı-2008

7.“Интегральные предельные теоремы для момента первого выхода за уровень цепи Маркова с возмущением”Тезисы Международной конференции по математики и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана . Баку-2009

8.“Интегральные предельные теоремы для момента первого достижения парабол цепей Маркова”Тезисы Международной конференции по математики и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана . Баку-2009

9.”Интегральные предельные теоремы для момента первого достижения высокого уровня процессами Гальтона-Ватсона” Вестник Бакинского университет, серия. физико-математических наук, Баку-2009

10.“On asymptotic behavior of number characteristics of the first passage time of level by random walk described by Markov chain.”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXX Baku-2009

11”Asymptotic behavior of joint distribution of the overshoot and the first passage time of Markov chain for the level “Вісник Львівського Уни. Серю механіко-математична, випуск70 Львів-2009

12.”Integral limit theorems for the first passage time of parabolas by Markov chains”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXI Baku-2009

13.”Limit theorems for the first passage time of perturbed Markov chain beyond the level.”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXII Baku-2010

14”Limit theorems for the first passage time for the level by nonlinear function of Markov chain.”Transactions of IMM of NAS of Azerbaijan, XXX Baku-2010

15.”On the finteness of moments of first passage time of random walk to nonlinear boundaries.”XIII International scientific Kravchuk Conference, Kyiv-2010

16.”Asymptotic behaviour of the conditional probability of intersection of the level of Markov chain trajectory”İV Congress of the Turkic world mathematical society, Baku-2011

17”Asymptotics of  numerical characteristics of the first passage time of level by the trajectory of perturbed Markov chain”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXVII Baku-2012

18.”О среднем значении времени пересечения уровня процессом авторегресии первого порядка (AR(1))”Neft qaz sahəsində qeyri Nyuton sistemləri akademik A.X.Mirzəcanzadə -nin 85 illik yubleyinə həsr olumuş beynəlxalq elim konfrans,Bakı 2013

19.”On the asymptotics of the mean vale of the moment of the first level –crossing by the first order autoregression process (AR(1))”Transactions of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXIIII Baku-2014

20.”On Asymptotic behavior of the Mean Value Of The First Passage Time Of The Level By A Random Walk Described By Autoregression Process Of order One (AR(1))”Transactions of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXV№1 Baku-2015

21.”On Asymptotic behavior of the Mean Value Of The First Passage Time Of The Level By A Random Walk Described By Autoregression Process Of order One (AR(1))” Azerbayjan_Turkey_Ukrainian İnternational Conferehce  Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications Abstracts Baku september 08-13

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2004-cu ildən etibarən ADPU Şəki filialının baş  müəllimi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Şəki Regional Elmi MərkəziAZ5500, Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, L.Abdullayev küç., 24
Vəzifəsi Elmi katib  
Xidməti tel. (+994 177) 2460411  
Mobil tel. (+994 50) 2716520, (+994 55) 9184094 
Ev tel. (+994 177) 2447704  
Faks  
Elektron poçtu Abdurahmanov_v@mail.ru