Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Əlyazmalar Fondunun elmlər doktorları

Xəlilov Fərman Yunis oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri   
Təvəllüdü 31.03.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, filologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad10.01.03

Azərbaycan ədəbiyyatı

Mirzə Əli Möcüzün yaradıcılıq yolu     

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı57.16.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Mirzə ƏLi Möcüz: mühiti, müasirləri və ədəbi irsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150


11


30 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvanda muxtariyyətin ilk illərində elmin əsas istiqamətlərinin öyrənilməsi; Cənubi Azərbaycan şairi Mirzə Əli Möcüzün Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi: mühiti, müasirləri, yaradıcılıq yolu, əsərlərinin nəşri və tədqiqi tarixinin tədqiqi  

Elmi əsərlərinin adları

1.Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət. Bakı: Nurlan, 2005, 196 s.

 2.Mirzə Əli Möcüz. Biblioqrafiya. Bakı: Nurlan, 2007, 148 s.

3.Mirzə Əli Möcüzün əlyazmaları. Bakı: Nurlan, 2008, 256 s.

4.Cənubi Azərbaycan şairi Mirzə Əli Möcüz. Bakı: Elm və təhsil, 2010, 420 s.

5.Naxçıvan teatrı. Məqalələr, xatirələr (F.Cəfərovla). Naxçıvan, Əcəmi, 2014 296 s.

6.Mirzə Əli Möcüzün avtoqrafları // Azərbaycan EA Xəbərləri (ədəbiyyat, dil, incəsənət seriyası). 1980, № 2, s.65-70,

7.İranlı möcüzşünaslar //  Kültür evreni (ictimai elmlər üzrə beynəlxalq yurnal). Ankara, 2009, № 4 , s.413-418.

8.Cənubi Azərbaycan şairi Mirzə Əli Möcüzün rusdilli oxuculara təqdimi tarixindən //  Beynəlxalq elmi jurnal, Moskva,  2009, № 4, s.70-72.

9.Şəbüstər mühiti və Mirzə Əli Möcüz (uşaqlıq və yeniyetməlik illəri) // “Yaprağ” məcəlləsi, Qorqan (İran). 2010, № 50, s.79-85.

10.Mirzə Əli Möcüz / XX əsr Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı: Qanun, 2013, s.157-196.

11.Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər. Birinci kitab. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 248 s.; İkinci kitab. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 200 s.

12.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar Fondu. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 64 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1973-2004-cü illərdə Naxçıvan MR Culfa rayon Milax kənd orta məktəbində, Naxçıvan şəhər H.Cavid adına 5 nömrəli orta məktəbdə və Naxçıvan Türk Liseyində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar FonduNaxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 35 
Vəzifəsi Fondun direktoru
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3280533 
Ev tel. (+994 36) 5453308 
Faks  
Elektron poçtu

fermanhalilov@yahoo.com