Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun elmlər doktorları

Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 07.12.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Fəlsəfə fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Bakı Qərb Universitetinin professoru 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı09.00.05

Etika

Əxlaq və siyasətin nisbətinin müasir burjua konsepsiyalarında tənqidi  

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı09.00.05

Etika

Əxlаq və siyasətin nisbətinin etik təhlili  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150

 

33

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


15

1

Əsas elmi nailiyyətləri Əxlaq və siyasətin nisbətinin kompleks təhlilini aparmış və Azərbaycanın müasir fəlsəfəsinə tətbiq etmişdir.

Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin nəzəriyyəsinin formalaşmasının aktual problemlərini, təcrübəsini və perspektivlərini tədqiq edərək Azərbaycan fəlsəfəsi və siyasi etikası konteksinə daxil etmişdir.

Fənnlər arası tədqiqatlar vasitəsilə multikulturalizmi tədqiq etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Кризис буржуазной морали. Monoqrafiya Baku, 1985, 30 ç.v.

2. Критика современных буржуазных концепций соотношения морали и политики. Monoqrafiya, Baku, «Elm», 1986, 6,0

3. Политика и мораль, Азerneşr. Baku, 1988, 9,0

4. Xeyir və Şər arasında. Monoqrafiya, «Təbib» 1993, 3,5 ç.v

5. «Гражданское общество и национальная идеология: к философии политического процесса в Азербайджане». Monoqrafiya, «Təfəkkür», Bakı 1995, 3,5 ç.v.

6. Siyasi etika, китабча, Bakı, 1997, 2,0 ç.v.

7. Введение этику. Monoqrafiya, Bakı, «Müəllim», 2004, 10 ç.v.

8. Опыт интерпретации морали. Monoqrafiya, Bakı, «Müəllim», 2006, 10 ç.v.

9. Qloballaşma və müasirləşmə şəraitində fəlsə-fənin aktuallığı haqqında. Monoqrafiya, Bakı, «Təknur», 2009,14 ç.v.

10. Bir daha fəlsəfə haqqında. Monoqrafiya, Bakı, "Təknur", 2012, 14 ç.v.

11. О философии. Monoqrafiya, Bakı, "Təknur", 2011, 15 ç.v.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA fəlsəfə, sosiologiya və siyasətşünaslıq üzrə Problem şurasının sədri

2. İnstitutun Elmi Şurasının sədri

3. Qərb Universitetinin Elmi Şurasının üzvü

4. İnstitutun "Elmi əsərlər" jurnalının baş redaktoru

5. Fəlsəfə elmləri üzrə dissertasiya şurasının sədri

6. RF Maliyyə Universitetinin "Humanitar elmlər" jurnalının beynəlxalq redaksiya şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1992-ci ildən Qərb Universitetinin professoru
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları АMEА-nın Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı - 2 dəfə
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  

Vəzifəsi Baş direktor 
Xidməti tel. (+994 12) 5371139 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu ilham_mamedzade@mail.ru