Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Folklor İnstitutunun elmlər doktorları

Rzayev Seyfəddin Gülverdi oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan respublikası, Biləsuvar rayonu, Bəydili kəndi   
Təvəllüdü 01.08.1961  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı10.01.03; 10.01.08

Azərbaycan ədəbiyyatı; ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Nizami “Yeddi gözəl”i mətnində dünya modeli və onun mifoloji qurumu  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5719.01

Folklorşünaslıq

Oğuz mifinin strukturu (oğuz mətnləri əsasında semiotik bərpa) 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14 kitab, 195 məqalə

16 xaricdə məqalə

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Nizami poeziyası: Mif-Tarix konteksti Bakı: «Tural-Ə» NPM, 2002, 121 s.

2. Oğuz mifinin paradiqmaları. Bakı: “Səda”, 2004, 200 s.

3. Oğuz mifi və Oğuznamə eposu. Bakı, «Nurlan», 2007, 181 s.

4. Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst. Bakı: «Nurlan, 2008, 188 s.

5. Oğuz mifologiyası. Bakı: «Nurlan», 2009, 363 s.

6. Muğanlıda Novruz karnavalı. Tiflis / azerbaijanhouse.ge/file/.../KECPAPAQc.pdf?id..

7. Əbülqazi “Oğuznamə”sində mif və ritual. Bakı: «Nurlan», 2013, 172 s.

8. Müasir Azərbaycan folklorşünaslığı. 2 cilddə, I cild. Bakı: “Nurlan”, 2013, 364 s. 

9. Azərbaycan dastanlarında şaman-qəhrəman arxetipi. Bakı: “Elm və təhsil”, 2015, 436 s.

10. Ustad-namə. (Rafiq Babayevlə birgə). Naxçıvan: “Nuh”, 2016, 107 s. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Orta və ali məktəblərdə müəllim
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, İçərişəhər, Kiçik Qala Döngəsi, 31 
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4988108 
Mobil tel. (+994 51) 8217470 
Ev tel. (+994 12) 5510260 
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu seyfeddin_rzasoy@mail.ru