Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix İnstitutunun elmlər doktorları

Şükürov Kərim Kərəm oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tərtər rayonu, Qaradağlı kəndi   
Təvəllüdü 10.05.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

Cənubi Azərbaycandan Zaqafqaziyaya kəsbkarlıq (XIX əsrin 30-cu illəri-1905-ci il)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02 və 5509.01

Vətən tarixi və Tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq

Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları (qədim zamanlardan müasir dövrədək)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

200-dən çox

 

20

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri İran və Rusiya imperiyası arasında əhalinin miqrasiyasının hüquq-siyasi məsələləri, miqrantların dinamikası və yerləşməsi məsələləri, Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq əhalinin öyrənilməsinin mənbələri və tarixşünaslığı, Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası tədqiq edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları - Birinci Dünya müharibəsinin Qafqaz cəbhəsi: Rusiyada və regionda hakimiyyət dəyişikliklərinin təsiri və dağılmasına dair//Tarixin qaranlıq səhifələri, keçmişin ibrət dərsləri və gələcəyə çağırış. Be ynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 23-24 may 2014-cü il. Bakı, 2014, S.281-287

- Azərbaycan Cümhuriyyətinin Qarabağ general-qubernatorluğu: ərazisi, əhalisi və torpaqlarının sonrakı taleyinə dair (1919-1929-cu illər) // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2014

- О топонимических и картографических аспектах переселения армян на Кавказ// Вестник НАНА, 2015, т.12, №1, С.35-42 (В соавт.)

- Şair və hakim Hüseyn xan Müştaq: tarixi mənzumə vəəsərlərdən səhnəyə//Vaqif Aslan. Hüseyn xan Müştaq. Bakı, 2015, S.5-14

- Naxçıvanın demoqrafiya tarixi (1920-ci illərdən müasir dövrədək)//”Tarixi ipək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri” Beynəlxalq İpək yolu konfransı. 16-17 oktyabr 2015-ci il. Naxçıvan, 2015, S.49

- Azərbaycan toponimikası tarixindən//Mirmahmudova M. Azərbaycan ərazisində Azərbaycan mənşəli oykonimlər və onların erməniləşdirilməsi siyasəti.Bakı, 2015, S.5-9

- Шукюров К.К. Из истории топонимики Азербайджана//Мирмахмудова С. Азербайджанские ойконимы в Армении и политика их арменизации. Баку,2015, С.4-6

- Şükürov K.K. Azerbaycan toponimi bilim tarihine bir bakış//Ermenistan coğrafiyasında Azerbaycan kökenli oykonimler ve onların ermenileştirilmesi politikaları. İstanbul, 2015, S.7-12

- XIX. Yüzilin Sonları-XX. Yüzilin Başlanğıcında Kafkasya Nüfusunun Konfessional Yapısı (Rusiya imparatorluğu İstatistiklerine göre)//Yeni Türkiye. Tyemmuz. Aralık. Yıl 21. Sayı 71. S.418-423

- Azərbaycanda erməni qörğınları və deportasiyaları haqqında baxışların tənqidi təhlili//”Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920)” mövzusuna həsr olunmuş II Beynəlxalaq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər. Xüsusi buraxılış. 2015, № 52-55, S.72-74

- Dünya qadın tarixçiliyi: şəxsiyyət vəəfsanə (Sara Aşurbəyli haqqında söz)//Bakı tarixinin ensiklopediyası: Sara Aşurbəyli-110 il. Bakı, 2016, S.8-12

- Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Şərqi Anadolunun demoqrafiyasına dair// Elmi Əsərlər. “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920)” mövzusuna həsr olunmuş III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxlılış. 56,57,58/2015. S.530-534

- Birinci Dünya müharibəsi dövründə Cənubi Qafqazda (Zaqafqaziyada) demoqrafik vəziyyət// Azərb. MEA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser. 2016, №2, S.95-101

- Rusiya imperiyasının müsəlmanları: Regional idarəetmə təsisatlarına dair (Zaqafqaziya Müsəlmanları Dini İdarəsi üzrə)//Naxçıvan Universiteti. Əsərləri. 2016, №1 (2), S.209-219

- Rusya İmparatorluğunun Orta Anadoluyla ilgili Stratejik Planları (XIX yüzil-XX yüzilliyin ilk çereyi). Sentral Anatolia in stratejical plan of Russian empire (at the begining of XIX-XX centeries)//Bozok Universitesi Uluslararası Bozok sempozyumu. 5-7 mayıs 2016 y. Bildiri özetleri. Yozqat, 2016, S. 236-237

- Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində təhsil məsələləri//Ə. və O.Tahirzadə. Azərbyacan Cümhuriyyəti tələbələri. Bakı, 2016, S.IX-XXI.

- Alban (Qafqaz) kilsəsinin ləğvi-1836: Bu necə olmuşdur?//APA İnformasiya Agentliyinin saytı.

- Azərbaycanlılar: Demoqrafik vəziyyəti və hakim siyasətə dair (F.Ə.Əliyevanın “Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cu illər)” kitabı haqqında)// F.Ə.Əliyeva. Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cu illər). Bakı, 2016, S.3-7

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Turizm və Menecment Universitetinin professoru (0,5 ştat əvəzçilik ilə) 
Digər fəaliyyəti  AzTV-də Azərbaycan tarixi proqramının aparıcısı 
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı laureatı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi

Baş direktor

Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası şöbəsinin müdiri 

Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 2901026 
Ev tel. (+994 12) 5372827 
Faks  
Elektron poçtu kkshukurov@mail.ru