Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix İnstitutunun elmlər doktorları

Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıAğdam rayonu, Şotlanlı kəndi 
Təvəllüdü 11.10.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin siyasi iqtisadi və mədəni inkişaf (XX əsrin 20-30-cu illəri)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tarixi (1923-1991)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

107

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin iqtisadi-siyasi və mədəni inkişafı (1920-1940-cı illər). Bakı, 1999, 73 s.

2. Dağlıq Qarabağda mədəni quruculuq (1920-1940-cı illər). Bakı, 2000, 64 s.

3. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin iqtisadi və siyasi inkişafı (1920-1940). Bakı, 2001, 129 s.

4. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması (1920-1923-cü illər). Bakı, 2001, 33 s.

5. Dağlıq Qarabağda sənayenin bərpa və inkişafı (1920-1940-cı illər). Bakı, 2002, 104 s.

6. Dağlıq Qarabağda may çevrilişi və milli müqavimət hərəkatı (1920-1922-ci illər). Bakı, 2002, 96 s.

7. Dağlıq Qarabağın kənd təsərrüfatı 1920-1940-cı illərdə. Bakı, 2003, 154 s.

8. Şuşa və şuşalılar. Bakı, 2004, 128 s.

9. Azərbaycanın Şuşa qəzası 1900-1917-ci illərdə. Bakı, 2005, 188 s.

10. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti iyun 1941 – dekabr 1950-ci illərdə. Bakı, 2006, 182 s.

11. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti XX yüzilliyin 50-60-cı illərində. Bakı, 2007, 199 s.

12. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 1970-1991-ci illərdə. Bakı, 2007, 256 s.

13. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ictimai-siyasi vəziyyət, iqtisadi və mədəni inkişaf (1923-1991-ci illər). Bakı, 2008, 568 s.

14. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri: soyqırımı, terror, deportasiya, işğal. Bakı, «Təhsil», 2009, 272 s.

15. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi (XX əsrin 20-90-cı illəri). Bakı, Təhsil, 2010, 210 s.

16. Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin tarixi. Bakı, «Təhsil», 2011, 222 s.

17. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tarixi mənbələrdə. Bakı, «Elm» 2013-cü il, 845 s.

18. Azərbaycanın Ağdərə rayonunun tarixi. Bakı, «Avropa» nəşriyyatı, 2014-cü il. 502 s.

19. Dağlıq Qarabağın tarixinə dair. ADPU-nin Xəbərləri. Bakı, 1996, s.76.

20. Dağlıq Qarabağda ərazi sapalağından Yeni İqtisadi Siyasətə keçid. ADPU-nin Xəbərləri, Bakı, 1996, №1, s. 162-163.

21. Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri (1918-1920). ADPU-nin Xəbər¬ləri, Bakı, 1997, s. 141-142.

22. Dağlıq Qarabağın öyrədilməsi tarixinə dair. ADPU-nin Xəbərləri. Bakı, 1997, s. 90-91.

23. Şuşa Qarabağın mərkəzi, mədəniyyət ocağıdır. Azərbaycan Respublikası TN aspirant və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 1998, s. 65-66.

24. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd və Qarabağın Dağlıq hissəsinin statusunun müəyyənləşməsi. ADPU-nin Xəbərləri. Bakı, 1999, №2, s. 23-25.

25. Dağlıq Qarabağda milli və dini ənənələrə qarşı mübarizə (1920-1940). ADPU-nin Xəbərləri. Bakı, 2000, №4, s. 178-179.

26. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Böyük Vətən müharibəsi illərində (1941-1945). ADPU-nin Xəbərləri. Dekabr 2005, №5, s. 233-241.

27. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində təhsilin inkişafı (XX əsrin 50-60-cı illəri) «Qarabağ dünən bu gün sabah» (5-ci elmi konfransın materialları). Bakı, 2006, s. 170-175.

28. XX yüzilliyin 50-60-cı illərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti ərazi iddiaları və nəticələri. AMEA (folklorşünaslıq, filalogiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). Bakı, «Səda», 2006, XXX buraxılış, s. 301-305.

29. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində elm, ədəbiyyat və incəsənətin inkişafı (1950-1960). ADPU-nin Xəbərləri. Dekabr 2006, №4, s.452-462.

30. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ipək emalı sənayesi. AMEA Folklor İnstitutu. XXVIII buraxılış. Bakı – «Səda», 2006, s. 216-220.

31. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində mədəni-maarif və mətbuatın inkişafı. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2007, s. 148-153.

32. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində sənayenin bərpa və inkişafı (1946-1950). «Qarabağ dünən, bu gün sabah» 6-cı elmi konfransının materialları. Bakı, 2007, s. 226-232.

33. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti «Təşkilat Komitəsi»nin fəaliyyəti dövründə (noyabr 1989 - avqust 1991). ADPU-nin Xəbərləri, Bakı, 2007, №6, s. 150-156.

34. Dağlıq Qarabağda milli müqavimət hərəkatının Azərbaycanda baş verən digər üsyanlardan fərqli cəhətləri və tarixi əhəmiyyəti (1920-ci il). AMEA Folklor İnstitutu. «Elmi Axtarışlar», Bakı- «Səda», 2007, s. 40-42.

35. DQMV-də «yenidənqurma», onun ictimai, iqtisadi və siyasi nəticələri 1986-1988-ci illər). ADPU-nin Xəbərləri. Bakı, 2007, №4, s. 206-211.

36. Azərbaycan SSR-in DQMV-də zorakı kollektivləşlirmə və onun sosial-iqtisadi nəticələri (XX yüzilliyin 20-30-cu illəri). ARTN ADU «Elmi Xəbərlər». Bakı, 2007, №7, s. 284-288.

37. Azərbaycanın suveren hüquqlarının pozulması, DQMV-də Xüsusi İdarə Komitəsinin yaradılması və onun ermənipərəst siyasəti (1989) (ingilis dilində) AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. «Azərbaycan və azərbaycanlılar». Bakı, 2007, №5-12, s. 39-44.

38. Azərbaycan SSR-in DQMV-də milli-mənəvi dəyərlərimizə zərbə (XX əsrpin 20-30-cu illəri). Tarix və onun problemləri. Bakı, 2007, №3, s. 153-156.

39. Природно-географический обзор Нагорно Карабахской зоны Азербайджана. «İRS». Bakı, 2007, №4-5 (28-29), s. 42-43.

40. XX əsrin 40-cı illərində Azərbaycan SSR DQMV-də ermənilərin növbəti ərazi iddiaları və nəticələri. AMEA (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası). Bakı, Elm, 2007, №8, s. 185-191.

41. Ötən əsrin 50-60-cı illərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları. ADQBMİ, «Dirçəliş XXI əsr», Bakı, 2007, №116-117, s. 125-135.

42. Azərbaycan SSR-in DQMV-də təhsilin inkişafı (1946-1950). ADPU-nin Xəbərləri, Bakı, 2008, №2, s. 152-156.

43. Azərbaycan SSR-in DQMV-də əhalinin sosial tərkibi ADQBMİ, «Dirçəliş, XXI əsr», Bakı, 2008, №122, 123, s. 395-402.

44. Azərbaycan SSR-in DQMV-də siyasi vəziyyət (1920-1960-cı illər). (ingilis dilində). «Azərbaycan və azərbaycanlılar». Bakı, 2008, № 1-4, s. 62-66.

45. Heydər Əliyevin Azərbaycanda milli-mədəni dirçəliş siyasəti və Şuşa şəhərinin maddi mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi. AMEA Naxçıvan bölməsi. «Xəbərlər» (İctimai və Humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan, «TUSİ», 2008, №1, s. 42-48.

46. SSRi rəhbərliyinin antiazərbaycan siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağ¬da münaqişə ocağının alovlanması (1988-ci il). ADPU-nin «Xəbərləri». Bakı, 2008, №4, səh. 35-41.

47. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsi 1991-1993-cü illərdə (ingilis dilində). AMEA, «Azərbaycan və azərbaycanlılar». Bakı, 2008, №5-8, s.62-66.

48. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində sosial yüksəliş (1970-1985). AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu «Elmi əsərlər», 26-cı cild, Bakı, 2008, s.164-171.

49. 1920-1923-cü illərdə Dağlıq Qarabağda ictimai-siyasi vəziyyət. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2008, №4, s.171-175.

50. 1970-1985-ci illərdə Şuşa şəhərində muzeylərin inkişafı. Milli Azərbay¬can Tarixi Muzeyi. Bakı, 2008, s.274-283.

51. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində mədəniyyətin dinamik inkişafı. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Bakı, 2008, №2, s.177-182.

52. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində sənayeləşdirmə siyasəti və nəticələri (1920-1930). AMEA «Xəbərlər»i (tarix, fəlsəfə hüquq seriyası). 2008, №9, s. 179-183.

53. Azərbaycan SSR tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin təşkili (1920-1923). Tarix və onun problemləri. Bakı, 2008, №4, s.142-151.

54. Azərbaycanda sovet Milli siyasəti və DQMV «Əsasnaməsi»nin antiazərbaycan xarakteri. ARTN Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Naxçıvan, 2008, №5(25), s. 64-67.

55. Нагорно Карабахский регион Азербайджанской Республики в 1988-1993 годы. НАНА, Азербайджан и Азерцы. Баку, 2008, №9-12, с.79-83.

56. Развитие сельского хозяйства в Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР (1960-1970 гг.) «Вопросы Гуманитарных Наук». Москва, 2009, №4 (42), с.30-33.

57. Развитие культуры в Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджана (1986-1988 гг.) «Исторические Науки». Москва, 2009, №1, с.34-38.

58. Динамическое развитие промышленности в Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджана (1970-1985 гг.) «Федерация». Москва, 2009, №3 (58), с.51-56.

59. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Türkiyənin mövqeyi. Gürcüstan. «Qarapapaqlar». Aylıq, elmi-kütləvi dərgi. 2009, iyul. №07 (25), s.9-14.

60. Azerbaycanın Hocavend ilinin Ekonomik, Kültürel Geleşimi ve Coğrafi Konumunun Kısa Tarihi (1930-1992). Türk Dünyası Kültür Dergisi «YOM», Güz – 2009, Türkiyə, 2009, s.49-57.

61. Erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti. AMEA-nın «Xəbərləri» (Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası), Bakı, 2009, №11, s.3-13.

62. Qarabağda erməni separatçılığının və terrorizmin güclənməsi (1990-cı il). Bakı Universitetinin Xəbərləri // Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2009, №4, s.110-116.

63. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində şəxsi yardımçı təsərrüfatının inkişafı (XX yüzilliyin 20-80-ci illəri). Tarix və onun problemləri. Bakı, 2009, №4, s.102-107.

64. Ликвидация необразованности и религиазно-духове преследования азербайджанцев в Нагорно Карабахской Автономной Области Азербай¬джанского ССР (1920-1930 гг.) НАНА Азербайджан и азербайджанцы. Баку, 2009, №1-2, с. 39-45.

65. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü və Türkiyənin sülh strategiyası, Qarabağ dünən bu gün sabah, VIII elmi konfransının materialları. Bakı, 2009, s.191-197.

66. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi uğrunda Heydər Əliyevin mübarizəsi (1993-2003). AMEA «Xəbərləri» (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası). 2009, №12, s.73-82.

67. Azərbaycanın Əsgəran rayonunun tarixinə dair (1930-1991). «Qarabağ dünən, bu gün və sabah» 9-cu elmi konfransının materialları. Bakı, 2010, s.170-179.

68. Azərbaycanın Hadrud rayonunun qısa tarixi icmalı (1930-1991-ci illər). Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). 2010, №1, s. 121-128.

69. Azərbaycanın Ağdərə rayonunun iqtisadi mədəni inkişafı və təbii-coğrafi mövqeyinin qısa tarixi icmalı (1930-1992). AMEA-nın «Xəbərlər»i (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası). Bakı, №1-2, 2010, s.87-96.

70. Qarabağda erməni terrorçularının vəhşilikləri və qondarma «Dağlıq Qarabağ Respublikası»nın yaradılması. Dirçəliş XXI əsr (Azərbaycan Dövlət quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri). Bakı, 2010, №147-148, s.353-362.

71. Dağlıq Qarabağ tarixinin araşdırılmasının zəruriliyi. Gürcüstan, «Qarapapaq¬lılar». Aylıq elmi kütləvi dərgi. №5, may 2010, s.21-26.

72. Azərbaycanın Hadrud rayonunun tarixşünaslığı. Tarix və onun problemləri, №1, 2011, s.244-252.

73. Azərbaycanın Xankəndi şəhəri XVIII-XIX yüzilliklərdə. Dirçəliş XXI əsr. №152-154, Bakı, 2011, s.254-263.

74. Azərbaycanın Şuşa şəhərinin tarixi Sovet tarixşünaslığında. Qarabağ dünən bu gün sabah. X elmi konfrans. Bakı, 2011, s.142-156.

75. Qarabağın parçalanması, Xankəndinin erməniləşdirilməsi və vilayət mərkəzinə çevrilməsi prosesi (1920-1923), AMEA-nın «Xəbərləri» (Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası)», Bakı, 2011, №1, s. 3-16.

76. Azərbaycanda milli dirçəliş siyasəti və növbəti erməni separatizmi (XX əsrin 70-ci illəri). Tarix və onun problemləri. Bakı, 2011, №2, s. 188-195.

77. Ağdərə rayonunun tarixinə dair. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). Bakı, 2011, №2, s. 159-165.

78. Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən Qarabağın işğalının ağır nəticələri (rus dilində) «Azərbaycan və azərbaycanlılar». Bakı, 2011, №1,2 (vol. 109-110).

79. История Азербайджанского города Ханкенди. 1920-1980-х гг. Украйна. Киев-2012 выпуск 58, №3, с.218-224.

80. Heydər Əliyev və Şuşanın milli-mənəvi dəyərləri. Azərbaycan tarixi qurumu. Tarix və gerçəklik. Bakı, 2012, №1, s.117-123.

81. Dağlıq Qarabağın sovet tarixşünaslığı. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2012, №11, s.119-132.

82. История Азербайджанского города Ханкенди (краткий исторический обзор). Казахыстан. Хвабаршы, «Вестник» (серия историческая») Алмааты. 2012, №1(63), с.102-108.

83. Xocalı şəhərinin tarixşünaslığı. Dirçəliş XXI əsr. Bakı, 2012, №164, s.377-385.

84. История Нагорной Карабахской Автономная Области. Азербайджанской ССР в советской историографии. Казахыстан. Хабаршы, «Вестник /серия историческая». Алмааты, 2012, №1(64), с.184-188.

85. Об истории Нагорно Карабахского региона Азербайджанской Республики. Украйна «Гилея» (Науковой вестник)». Киев, 2013, с. 172-178.

86. SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ bölgəsində məqsədli sənayeləşdirmə siyasəti tarixi mənbələrdə. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Bakı, 2013, №1, s.59-67.

87. 1920-1925-ci illərdə Dağlıq Qarabağda sənayenin bərpası (mənbəşünaslıq materialları əsasında). Dirçəliş XXI əsr. Bakı, 2013, №173-174, s.137-146.

88. Qarabağ üsyanı başlıca qaynaqlarda. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Bakı, 2013, №1, s.182-187.

89. Dağlıq Qarabağda Sovet rejiminin qurulması (Mənbəşünaslıq materialları əsasında) AMEA-nın Xəbərləri (Tarix, fəlsəfə, hüququ seriyası). Bakı, 2013, №1, s.25-33.

90. Dağlıq Qarabağda erməni terroru. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Bakı, 2014, №1, s.159-165.

91. Краткий исторический обзор Гадрудского района Азербайджана (1930-1991 гг.). Украйна, «Гилея» Науковий вестник, Киев – 2014, выпуск 85, №6, с.131-136.

92. 1918-1920-ci illərdə Qarabağda erməni təcavüzünə qarşı mübarizə (tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq əsasında). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası). Bakı, 2014, №1, s.68-75.

93. «XIX yüzilliyin sonu XX yüzilliyin əvvəllərində «Qarabağda kəndli üsyanları (antik sənədləri əsasında)». Təfəkkür elmi xəbərlər jurnalı. Bakı, 2014-cü il, №4, s.79-91.

94. «Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin tarixi sovet və Rusiya tarixşünaslığında», «Təfəkkür» elmi xəbərlər jurnalı. Bakı, №5, 2014, s.54-68.

95. «Qarabağda sənətkarlıq (XX yüzilliyin əvvəlləri)» tarix və onun problemləri. Bakı, 2014-cü il, №3, s.44-49.

96. «1900-1917-ci illərdə Şuşada fəhlə tətilləri». «Qarabağ dünən, bu gün sabah» 13-cü elmi əməli konfransının materialları. Bakı-2014, s.158-174.

97. Qarabağda erməni millətçilərin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti (mart 1918) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti Beynəlxalq Elmi Konfrans materiallar. Sumqayıt, 2015, s.170-172.

98. 1920-1930-cu illərdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-siyasi proseslər (Arxiv sənədləri əsasında). «Təfəkkür» elmi xəbərləri jurnalı. Bakı, 2015, №2(8), s.41-52.

99. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi qəzalarının tarixindən. «Bakı Universitetinin xəbərləri». (Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2015, №1, s.134-144.

100. Qarabağın varlı kəndləri sovet və Rusiya tarixşünaslığında (XX əsrin əvvəlləri) (rus dilində). Украйна («Научный журнал». Киев, 2015, №277, с.99-106.

101. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Qarabağda erməni təcavüzünə qarşı mübarizə. AMEA Tarix İnstitutu elmi əsərləri. 38-ci cild. Bakı, 2011, s.211-215.

102. Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin tarix sovet tarixşünaslığında. Bakı, «Avropa», 2015, 604 s.

103. Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun tarixi. Bakı, «Avropa», 2016, 678 s.

104. Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhərinin tarixi. Bakı, «Avropa», 2016, 960 s.

105. Azərbaycanın Zəngəzur qəzasında ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğınlar (1918) Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). Bakı, 2015, №1, s.227-232.

106. Doğma yurdum Xankəndi. «Qarabağ» (ictimai siyasi, tarixi etnoqrafik həftəlik qəzet), №01 (620), 13 yanvar 2016.

107. Краткий исторический обзор Ходжавандского района Азербайджана (1930-1991 гг.). Украина, «Глея», Выпуск 107(4), Киев-2016, с.146-151. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1981-2004-cü illərdə orta məktəbdə müəllim, təşkilatçı, müavin və tədris işləri üzrə direktor müavini 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4436622 
Ev tel. (+994 12) 5815192 
Faks  
Elektron poçtu memmedov_n@yahoo.com