Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Ədəbiyyat İnstitutunun elmlər doktorları

Əhmədov Bədirxan Balaca oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Dmanisi r-nu
Təvəllüdü 20.04.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 


5716.01.

Azərbaycan ədəbiyyatı

Sabit Rəhmanın satirası

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 


5716.01.

Azərbaycan ədəbiyyatı

XX əsr Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri (1920-1980-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

131

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının  sistemli tədqiqi

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında satira janrının öyrənilməsi

Elmi əsərlərinin adları

1.Sabit Rəhmanın satirası. Bakı, Yurd, 1998

2.Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri (1920-1980-ci illər). Bakı, Elm, 2000

3.Bir istiqlal yolçusu (Əmin Abidin həyatı, mühiti, yaradıcılığı) Bakı, Elm, 2003

4. Əmin Abid. Seçilmiş əsərləri. (Ön söz tərtib və izahlarla)B., “Şərq-Qərb”, 2007

5. Sabit Rəhman; həyatı, mühiti, yaradıcılığı. Bakı, Nurlan, 2010

6. Dramaturq, sənət, həqiqət. Bakı, BDU, 2011

7. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə. 2-ci cild Bakı, Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2010

8. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə. 1-ci cild Bakı, 2011

9. XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı: mərhələləri, istiqamətləri, problemləri.B., “Elm və Təhsil”, 2015, 566 s.

10. Əmin Abid. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi. (Ön söz, transliterasiya, tərtib və lüğətlə)B., “Elm və Təhsil”, 2016
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1977-1982   -  Sabirabad rayonu Abdulyan kənd orta məktəbi (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi)

2000 - Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Azərbaycan-Asiya ədəbi əlaqələri şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5103571
Mobil tel. (+994 50) 5545982
Ev tel. (+994 12) 3797741
Faks  
Elektron poçtu bedirxan@mail.ru