Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Ədəbiyyat İnstitutunun elmlər doktorları

Məmməd Tahirə Qəşəm qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Babək rayonu, Vayxır kəndi
Təvəllüdü 27.06. 1960
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan DPİ
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 

10.01.02

SSRİ xalqları ədəbiyyatı

C.Cabbarlı yaradıcılığının bədii metod təkamülü

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 

10.01.01 – 10.01.08

Azərbaycan Ədəbiyyatı, Ədəbiyyat Nəzəriyyəsi

XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının poetikası (H.Cavid, C.Məmmədquluzadə C.Cabbarlının dramaturgiyası əsasında )

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

104

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı


11

1
Əsas elmi nailiyyətləri 1.XX əsrin başlanğıcı Azərbaycan ədəbiyyatında metod qarışıqlığı probleminin əsaslandırılması;

2.Azərbaycan dramaturgiyasının poetikasının milli özünəməxsusluğunun və dramatik növdə sufizmlə bağlı element və motivlərin davamının müqayisə­lər­lə müəyyənləşdirilməsi və s.

Elmi əsərlərinin adları 1.XX əsr dramaturgiyasının poetikası, monoqrafiya, Bakı, “Elm”, 1999;

2.Azərbaycan milli dramaturgiyası (rus dilində monoqrafiya), Tiblisi, “İskusstvo”, 2001;

3.XX əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı , Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı, “Apostrof” , 2010 və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.Amerikada çap olunan “Who is who”

En­sik­lopediyasının redaksiya heyətinin üzvü;

2.Harvard forum CESS-in üzvü;

3.Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın Filologiya üzrə ekspert şurasının üzvü,

4.AMEA Humanitar və İctimai Elmlər bölməsinin Elmi Seminarının üzvü

5.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şuranın  üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 19 il
Digər fəaliyyəti  Elmi nəşrlərdə redaktor - 5 il
Təltif və mükafatları 1.BP və C.Cabbarlının ev muzeyinin fəxri diplomu;

2.10-a qədər beynəlxalq konfrans sertifikatı;

3.Türkiyədə Azərbaycan Kültür evinin qızıl döş nişanı;

4.Kazım Qarabəkir forumunun fəxri üzvlüyü, döş nişanı, medalı və plaketi;

5.AMEA Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı və s.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+94 12) 5391028
Mobil tel. (+994 70) 3145848
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu tahire.mammed@yahoo.com