Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Əlyazmalar İnstitutunun elmlər doktorları

Əliyeva-Kəngərli Aybəniz İbrahim qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Şərur rayonu   
Təvəllüdü 06.06.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kitabxanaçılıq fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


10.01.09

Folklorşünaslıq

Azərbaycan nağıllarında qadın obrazı

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


10.01.09; 3356.01

Folklorşünaslıq; kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq

Azərbaycan folklor kitabı: qaynaqları, təşəkkülü və inkişaf mərhələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

160

 

50

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


6

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan kitab mədəniyyətinin mühüm bir istiqaməti olan folklor kitabının qaynaqları, təşəkkülü və inkişafı prosesini araşdıraraq, ilk dəfə ilkin-ibtidai yazıyaalmalarda bəsit şəkildə təzahür edən, erkən orta əsrlərdən XIX əsrə qədər əlyazma kitab halında mövcud olan Azərbaycan folklor kitabının əsas tarixi-mədəni səciyyəsi və ən mühüm nümunələri üzərində dəyərləndirmələr aparmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Milli mənəvi dəyərlərimiz: yaradanlar və yaşadanlar, 20112.

2. Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı və kitabxanalar, 2007

3. Azərbaycan folkloru və kitab mədəniyyəti, 2008

4. Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi, 2010

5. Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. 2 cildli elmi-biblioqrafik göstərici, 2013

6. Azərbaycan folkloru. Biblioqrafik göstərici, 2010

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  “Kitabxanaşünaslıq, kitabşünaslıq və biblioqrafiya” üzrə Problem Şurasının sədri

Elmlər Akademiyaları Beynəlxalq Assosiasiyasının nəzdində yaradılmış elmi kitabxanalar və informasiya mərkəzlərinin direktorlar şurasının üzvü

Amerika Kitabxana Asossiasiyasının tamhüquqlu üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin  Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi,  10 il   
Digər fəaliyyəti  Elmlər Akademiyaları Beynəlxalq Assosiasiyasının elmi kitabxanalar və informasiya mərkəzləri şurasının nəşri olan “Milli Elmlər Akademiyaları kitabxanaları: fəaliyyət problemləri, inkişaf meyilləri” elmi-nəzəri məcmuənin beynəlxalq redaksiya heyətinin üzvü“Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü, AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının “Elmi əsərləri” məcmuəsinin baş redaktoruBakı Dövlət Universitetinin “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal”ının redaksiya heyətinin üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin “Kitabxanaşünaslıq və informasiya: elmi-nəzəri jurnalı”n redaksiya heyətinin üzvü

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

Təltif və mükafatları Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri fərmanları (2006, 2010).

Elmlər Akademi­ya­larının Beynəlxalq Assosiasiyasının “Milli kitab mədəniyyəti kontekstində Azərbaycan folklor kitabının öyrənilməsinə bəxş etdiyi qiymətli xəzinəyə görə” diplomu (2011).

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 26
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini
Xidməti tel. (+994 12) 4923197
Mobil tel. (+994 50) 3766064 
Ev tel. (+994 12) 4415007 
Faks  
Elektron poçtu aybeniz.kengerli@gmail.com