Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şərqşünaslıq İnstitutunun elmlər doktorları

İbrahimov Sənan Məmmədəli oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Nax. MR,  Culfa rayon
Təvəllüdü  18.04.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi 

Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

10.01.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Suli Fəqih və onun “Yusif və Züleyxa” poeması

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı10.01.10; 10.01.08

Şərq ədəbiyyatı

Klassik ədəbiyyatda ideya-mövzu problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 75

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

1

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. KlassikAzərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, 2009

2.İran, Əfqanıstan. Tacikistan ədəbiyyatı. B. 2012

3.Klassik ədəbiyyatda vəhdəti-vücud.Bakı, 2009

4. Əsədi Tusi və FəxriGürgani. Bakı, 2008

5.Əsirəddin Əxsikəti Turani. Bakı, 2007

6. Ələkbər Dehxuda. Bakı, 2011

7. Hatifi İsfahani. Bakı, 2009

8.Divam ədəbiyyatının poetikası. Bakı, 2009

9. Mətnşünaslıq. Bakı, 2010

10. Azərbaycan ədəbiyyatı ümumşərq kontekstində. Bakı, 2008.

11. Ədəbiyyatşünaslığın tarixi, metodologiyası və problemləri. Bakı, 2013

12. Farsdilli poeziyada “Azərbaycan səbki” və onun ideya-mövzu aspektləri. Tehran, 2007

13.  موضوعات در ادبیات کلاسیک. تهران. 1386

14. Klassik Azərbaycan poeziyasıda ideya-mövzu qaynaqları və onların tipologiyası. Bakı, 1999

15. Suli Fəqih. Yusif və Züleyxa.( əski əlifbadan transletrasiya və monoqrafiya ) Bakı, 2008

16. Nizami Gəncəvi. Azərbaycanca yazdığı divan. (əski əlifbadan transletrasiya, şərhlər) Bakı, 2013

17. İdeya düşüncədən, mövzu maraqdan doğur. Bakı, 2001

18. Qaçaq Kərəmin xatirələri. (fars dilindən tərcümə və ön söz) Bakı, 2010

19. Orta əsr Şərq romantik ədəbiyyatı. 400 səh.  (çapdadır)

20. İran ədəbiyyatı (XV əsrədək). 600 səh. çapdadır.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  Bakı Dövlət Universitetinin professoru
Digər fəaliyyəti  Hüquq mühafizə orqanlarının istintaq və məhkənmə araşdırmalarında tərcüməçi-ekspert
Təltif və mükafatları

1. orden “Qızıl ulduz”

2. orden “Cəsarətə görə”

3. medal “Döyüş xidmətlərinə görə”

4. medal “Ordu -70”

5. medal “Veteran”

6. tərifnamə “Yaxşı xidmətə görə”

7. tərifnamə “Yaxşı xidmətə görə”

8. tərifnamə “Təhsildəki nailiyyətlərə görə”
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  (+994 50) 5908759
Ev tel.  (+994 12) 5381514
Faks  
Elektron poçtu  Senan.59@mail.ru