Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İşlər İdarəsinin elmlər doktorları

Məmmədov Elton Arzuman oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ucar rayonu Qazıqumlaq kəndi  
Təvəllüdü 18.12.1954  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Tomsk İnşaat Mühəndisləri Unstitutu,  Mexanika fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.14.05

İstilik texnikasının nəzəri əsasları

Maye yanacaqların istilik-fiziki xassələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı3347.01

Nanatexnologiya və nanomateriallar

Neft sənayesinin ekoloji və texniki problemlərinin nanonexnoloji aspektləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58


12


1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri

Neft və neft məhsullarının istilik-fiziki xassəılərinə nanohissəciklərin “kiçik nanotəsir” effekti.

Neft sənayesinin texnoloji və ekoloji problemlərinin həlli üçün nanokompozitlər.

Elmi əsərlərinin adları

1. Lay sularının təmizlənməsinə metal nanohissəciklərin təsirinin tədqiqi. Monoqrafiya “Tərəqqi” MMC-nin mətbəəsi, Bakı 2011,.

2. “Parafinli neftlərin və neft məhsullarının fiziki-kimyəvi xassələrinə nanohissəciklərin təsirinin təcrübi tətqiqi Monoqrafiya“Tərəqqi” MMC-nin mətbəəsi, Bakı 2013.

3. Экспериментальное исследование поверхностного натяжения парафиновой нанонефти, перспективной для применения в нефтяной промышленности// Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» Научно-технический центр «Тата» №4/5 (123) 2013.

4. Изучение влияния наночастиц на поверхностное натяжение растворов ПАВ. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» Научно-технический центр «Тата» №4/2 (123) 2013

5. Экспериментальное исследование влияния металлических наночастиц различных содержа-ней и диаметров на физико-химические показатели и реологические параметры парафиновой нефти. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» Научно-технический центр «Тата» №4/3 (123) 2013.

6. Gojaev. E.M. E.A.Mammadov, Aliyeva A.Sh. Research of Affection of Iron Nanoparticles on Chemical Indicators and Rheological Parametr of Waxy Crude Oil. American Chemical Science Jurnal 9(3) 1-6. 2015/ Article no/ACSJ

7. Мамедов Э.А., Мусаев Т.П., Асадов М.Ф. Исследование влияния химических реагентов на вязкость эмульсионных нефтей, Вестник ТГАСУ 2018, №5

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Tomsk Dövlət İnşaat Arxitektorları Universitetinin fəxri professoru
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Texniki Universitetinin, professoru 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. “Şöhrət” ordeni

2. «Содружество» (Əməkdaşlıq) ordeni

3. Baltik Assambleyasının medalı

4. Tomsk Dövlət İnşaat Arxitektorları Universitetinin medalı

5. Çelyabinsk Traktor zavodunun “Əməkdə fərqlənməyə görə” qızıl döş nişanı

Əsas iş yeri və ünvanı  
Vəzifəsi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 2114446 
Ev tel. (+994 12) 5980731 
Faks  
Elektron poçtu