Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  RH-nin nəzdindəki təşkilatlar

“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi
Veb-sayt http://ame-merkez.gov.az/  
Ünvan AZ1143, Bakı, Yasamal rayonu, H.Cavid pr. 111
Tel.

(+994 12) 5397158

(+994 12) 5397159

Faks (+994 12) 5384767 
Elektron poçtu

tnagiev@azeurotel.com

Direktor

Akademik Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu

Tel.: (+994 12) 5384717, (+994 12) 5384707

Faks: (+994 12) 5384767

E-poçt: tnagiev@azeurotel.com

Direktor müavinləri

İbrahimov Şaiq Rəhim oğlu

Biologiya elmləri doktoru,professor

Tel.: (+994 12) 5385883

E-poçt: shaig.ib@mail.ru

Sultanov Afiq Əsgər oğlu

Tel.: (+994 12) 5384737

E-poçt: sultanovafiq@gmail.com

Quliyev Vaqif  İttifaq oğlu

Tel.: (+994 12) 5388582

E-poçt: vaqifbehmenli@mail.ru

İbrahimov  Böyükağa  Rahib  oğlu

Tel.: (+994 12) 5385884

E-poçt: bribrahimov@gmail.com

Elmi katib

Qocayeva Gülbəniz Göyüş qızı

Tel.: (+994 12) 5397159, (+994 12) 5397158 (əlavə 1-20)

E-poçt:  gulbeniz.qoca@mail.ru

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs

Mehrəliyeva Sevda Möhübbət qızı

Tel.: (+994 12) 5397158 (əlavə 1-38)

E-poçt: m.seva-press@mail.ru

Yaranma tarixi 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü  il 12 yanvar tarixli, 55 saylı Sərəncamına əsasən nəşr olunması planlaşdırılmış çoxcildli nəşrdir. “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi 2004-cü  ilin  mayın 05-də təsis edilmışdır.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri Çoxcildli Universal Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının hazırlanması və nəşri 
Əsas elmi nəticələr Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının “Azərbaycan” (Azərbaycan və rus dillərində) xüsusi cildi və universal ensiklopediyanın 7 cildinin (hər birinin tirajı 25 min nüsxə olmaqla) kitabxana variantı nəşr edilmiş və təmənnasız olaraq respublikamızın nazirlik, komitələrinin və digər təşkilatların kitabxanalarına, tədris müəssisələrinə paylanmışdır. Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının abunə variantının “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan və rus dillərində, tiraj 25 min), həmçinin universal ensiklopediyanın 1-9 cildlərinin (hər birisinin tirajı 10 min nüsxə olmaqla) işıq üzü görmüşdür.
İşçilərinin ümumi sayı 111 
Struktur bölmələri

“Kimya” elmi redaksiyası

Redaksiya müdiri – k.ü.f.d. V.A.Adıgözəlov

Tel.:(+994 12) 5397158 (əlavə 1-17) 

“Fizika, riyaziyyat, mexanika, kosmos, astronomiya” elmi redaksiyası  

Redaksiya müdiri – f.-r.ü.f.d. M.Ə.Əkbərov

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-21) 

“Biologiya, mikrobiologiya, tibb, torpaqşünaslıq” elmi redaksiyası  

Redaksiya müdir müavini – V.M.İmam­əli­yeva  

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-25) 

“Texnika, neft-mədən işləri, informatika, elektronika” elmi redaksiyası 

Redaksiya  müdiri  –  G.G.Qocayeva

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-20)

E-poçt: gulbeniz.qoca@mail.ru

“Coğrafiya, geologiya, geofizika, ətraf mühit, ekologiya” elmi redaksiyası  

Redaksiya müdiri – B.C.Nəcəfov

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-29)

E-poçt: necefovbextiyar492@gmail.com

“Ümumi tarix, Azərbaycan tarixi və arxeologiya” elmi redaksiyası  

Redaksiya müdiri – t.ü.f.d. R.S.Məlikov

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-40)

E-poçt: raufmalikov@list.ru

“Ədəbiyyat, dilçilik, mədəniyyət və incəsənət” elmi redaksiyası  

Redaksiya müdiri – pedaq.ü.f.d. Z.H.Abdullayev

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-47) 

“Sosial-ictimai sahələr, fəlsəfə və hüquq” elmi redaksiyası  

Redaksiya müdiri – R.T.Hacıyev; 

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-36)

E-poçt: rustam-hajiyev@mail.ru

“Təhsil, mətbuat, televiziya, internet, turizm və idman” elmi redaksiyası

Redaksiya müdiri – S.M.Mehrəliyeva 

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-38) 

“İqtisadiyyat” elmi redaksiyası

Redaksiya müdir müavini –Ü.H.Kor­oğ­luyeva 

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 2-23)

E-poçt: ulker_k@mail.ru

Humanitar elmlər üzrə “Elmi-ədəbi nəzarət və biblioqrafiya” redaksiyası

Redaksiya müdiri – E.Ə.Məmmədova

Tel.: (+994 12) 5397159  (əlavə 1-09) 

Təbiyyat elmləri üzrə “Elmi-ədəbi nəzarət və biblioqrafiya” redaksiyası

Redaksiya müdiri – S.İ.Rüstəmova

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 2-27) 

Sözlük redaksiyası

Redaksiya müdiri – H.S.Mirtəqəvi

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-33)

E-poçt: mirteqevi.h@mail.ru

“Kompüter tərtibati, illüstrasiya və kartoqrafiya” şöbəsi

Şöbə  müdiri – M.B.Orucov

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-24)

E-poçt: mehebbet67@mail.ru

“Komplektləşdirmə, texniki tərtibat və korrektura” şöbəsi

Şöbə  müdiri – X.İ.Yüzbaşova 

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 2-17) 

Informasiya, tərcümə və ümumi məsələlər şöbəsi

Şöbə müdiri – Z.Ə.Baxşiyeva; 

Tel.: (+994 12)539-71-59 (əlavə 1-08)

E-poçt: ensiklopediya.kadrlar@gmail.com

Kitabxana

Kitabxana  müdiri – L.Ş.Ab­basova

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-31) 

İnzibati-təsərrüfat şöbəsi

Şöbə müdiri – Z.Ə.Mustafayev

Tel.: (+994 12) 5397159 (əlavə 1-14) 

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


Akademik Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu

Qocayeva Gülbəniz Göyüş qızı

Quliyev Vaqif İttifaq oğlu

İbrahimov Şaiq Rəhim oğlu

Sultanov Afiq Əsgər oğlu

İbrahimov Böyükağa Rahib oğlu

Аdıgözəlov Vаqif Аbаsqulu oğlu

Nəcəfov Bəхtiyаr Cаniyаr oğlu

Əкbərov Mеhmаn Əsgər oğlu

Məliкov Rаuf Sеyfullа oğlu

Abdullayev Ziya Hüseyn oğlu

Hacıyev Rüstəm Tofiq oğlu

Mehrəliyeva Sevda Möhübbət qızı

Məmmədova Elmira Əbdül qızı

Rüstəmova Sevinc İmran qızı

Mirtəqəvi Hüsеyn Sеyidisа oğlu

Yüzbaşova Xumarxanım İsmayıl qızı

Orucov Möhübbət Bilal oğlu

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

Həsənli Şahmar Zakir oğlu

Əlibəyova Nuriyyə Fəxrəddin qızı

Məmmədovа Rənа Аydın qızı

Əlizadə Təhminə Qalib qızı

Кərimovа Аynurə Əкrəm qızı

Səfərova Nailə Azad qızı

Davudova Sitarə Vahid qızı

Musаyеvа Florа Qurbаn qızı

Əliyеvа Durdаnə Qаfur qızı

Göyüşova Aygün Nəsib qızı

Hacıyev Rüstəm Tofiq oğlu

Ağayev Fərid Ağabala oğlu

Qənizadə Aytən Ağamövsüm qızı

Tanrıverdiyeva Fatimə İsmayıl qızı

Koroğluyeva Ülkər Hacıməd qızı

Əliyeva Aygün Firuz qızı

Əhmədova Fidan Eldar qızı

Qasımova Həyat Rakif qızı

Quliyeva Aynur Elxan qızı

Kərimova Amalya Əbdüləli qızı

Yüzbaşova Könül Əhməd qızı

Vəliyeva Zeydaxanım Vidadi qızı

Abbasova Leyli Şəmsəddin qızı

Əhmədova Lalə Arif qızı

Mustafayev Zaur Əli Baxış oğlu

Gülməmmədov Təbriz Xəlil oğlu 

Aşurova Gülnar Alı qızı 

Məmmədova Sevgül Ələkbər qızı 

Muradova Könül Elşad qızı 

Həşimova Əfsanə Niyaz qızı 

Mustafayeva Hülya Yaqub qızı 

Bayramzadə Anar Rafael oğlu 

Abbasova Aytən Eldar

Qasımova Ülviyyə  Zabil qızı

Hacızadə Selcan Bəhruz qızı 

Qasımova Könül Yaşar qızı 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

İbrahimov Böyükağa Rahib oğlu

Həsənli Şahmar Zakir oğlu

Qasımova Həyat Rakif qızı

Adıgözəlova Pakizə Fərrux qızı

Rəsulov Elnur Adil oğlu

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Mehrəliyeva Sevda Möhübbət qızı 
Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları