Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şəki REM-in şöbələri

Bitkilərin biokimyası şöbəsi
Tel.  (050) 287 28 31 
Faks  
Elektron poçtu xalilov.z@mail.ru 

 

Struktur bölmənin rəhbəri Zərbalı Murad oğlu Xəlilov
biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Yayılmış yabanı meyvə və giləmeyvə, elecə də dərman bitkilərinin morfoloji, kimyəvi və biokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə yanaşı ipəkçilikdə və kənd təsərrüfatının digər sahələrində biostimulyatorların tətbiqi vasitəsi ilə məhsuldarlığın artırılmasına nail olmanın yollarını araşdırılması 
Əsas elmi nəticələri Laboratoriyamızda bölgənin dağlıq və dağətəyi ərazilərində yayılmış yabanı meyvə və giləmeyvə, həmçinin introduksiya edilmiş dərman bitkilərinin ayrı-ayrı orqanlarında bioloji aktiv maddələrin toplanma dinamikası öyrənilmişdir. 
 Bölgədə geniş yayılmış yemişan, itburnu, zirinc, çaytikanı, sumax və introduksiya edilmiş cır limonun meyvələrindən 20-yə qədər müxtəlif preparat və qida məhsulları alınmışdır.